Tjenester / Gruve- og bergbryting / Serviceprodukter

Serviceprodukter

Våre serviceavtaler hjelper deg å bygge opp en kvalitetsoperasjon med fokus på proaktivt, planlagt vedlikehold for å redusere ikke-planlagt nedetid

Serviceprodukter hos Atlas Copco Mining Services

Atlas Copco kan tilby serviceavtaler på flere nivåer for å innfra kravene til foretaket ditt og sikre produktiviteten din. Med våre serviceavtaler blir det lettere å skape et kvalitetsforetak som har fokus på proaktivt, planlagt vedlikehold for å redusere tiden som går tapt på uforutsette avbrudd, til et absolutt minimum. Vi jobber hardt for å vedlikeholde et sunt, langsiktig samarbeid som bygger på engasjement fra alle parter, god kommunikasjon og utveksling av kunnskap. Serviceavtalene fra Atlas Copco bygger sterkt på troen på forebyggende vedlikehold og reparasjonsarbeid av høy kvalitet. Vi støtter vedlikeholdet med omfattende informasjon om hver minste del i utvalget vårt av komponenter, tilbehør og verktøy. 

RigScan er et revisjonsverktøy som gir kundene en nærmere kikk på utstyrets ytelsesevne, for å optimalisere den generelle ytelsen. Med CARE-avtalen fra Atlas Copco kan du føle deg trygg. Ta kontakt med det lokale Atlas Copco-kundesenteret for å få mer informasjon.