Tjenester / Byggeutstyr inkludert flyttbare kompressorer, generatorer og forsterkere

La oss øke produktiviteten tilr flåten din.

Når som helst, hvilket produkt som helst, hvor som helst – du kan regne med oss.

Bygg og anlegg – markedsføring

Når som helst, hvilket produkt som helst, hvor som helst


Vi hjelper deg å optimalisere investeringen din for å maksimere produktiviteten.

Det er svært viktig å vedlikeholde maskinene regelmessig for å sikre pålitelig drift og lang levetid. Ved å følge de anbefalte serviceintervallene og regelmessig utføre forebyggende vedlikehold minimerer du faren for høye produksjonskostnader som følge av dårlig utstyr og driftsstopp.

Vi gjør vårt ytterste for å understøtte våre kunder innen hele anleggsbransjen – demolering og resirkulering, tomteklargjøring og veikonstruksjon – og på tvers av vår brede produktportefølje, som omfatter trykkluft, kraftproduksjon, pumper, håndholdt kompakterings- og betongutstyr samt hydraulisk utstyr.

Vi er til stede i mer enn 174 markeder og har strategisk plasserte regionale servicesentre og globale logistikksentre som ligger nær og er responsive ovenfor deg.

Våre originale kvalitetsdeler, godt opplærte mekanikere, effektive flåte- og beholdningsstyring samt energieffektive prosesser og anlegg resulterer i en lavere eiekostnad over hele livssyklusen for ditt utstyr. Vi fokuserer på service, slik at du kan fokusere på din forretningsdrift. Og resultatet er en maksimering av din produktivitet.