DIP 65: Pneumatisk sentrifugalpumpe, maks. hodestørrelse 59 m (194 fot) - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Pumper / Pneumatiske nedsenkbare pumper / Pneumatisk sentrifugalpumpe, maks. hodestørrelse 59 m (194 fot)

Produktsøk

Be om informasjon [-]

DIP 65: Pneumatisk sentrifugalpumpe, maks. hodestørrelse 59 m (194 fot)

8492 0106 19

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

Salg +47 64 86 02 01; Service +47 64 86 02 02; Reservedeler +47 64 86 02 03

Send en e-post

Pumper som brukes i anleggs-, gruve- og prosessindustriene for rene og forurensede væsker må oppfylle strenge krav til både kvalitet og pålitelig drift. Atlas Copcos luftdrevne pumper oppfyller de strengeste kravene.
DIP-sentrifugalpumper er spesialkonstruerte for relativt rene væsker med lav viskositet, som vann, kjølevæsker, løsemidler, lettolje eller lettbensin. En spesialutformet, roterende mekanisk tetning forhindrer lekkasjer.


Egenskaper og fordeler

  • Fleksibel – tre pumper i én. Enkelt skifte av impeller og innløpsring gjør det mulig å justere til kapasiteten og hodet som ønskes.
  • Kompakt utforming og en luftmotor med høy ytelse.
  • Nedsenkbar med en tilbakeslagsventil (tilleggsutstyr) montert, eller, som et alternativ, en slange koplet til slik at luftutløpet er over overflaten.
  • Robust.
  • Kan ikke skades av overoppheting.

Bruksområder

DIPs bruksområder:
Sentrifugalpumper utformet for rene væsker med lav viskositet, som vann. Mulig å senke ned ved hjelp av tilleggsutstyr.

DOPs bruksområder:
Membranpumper utformet for anleggsarbeid, gruvedrift og industribruk eller prosessindustri. Nedsenkbar.


  • Forurensede medier
  • Viskøse medier
  • Svært slipende eller lettantennelige væsker

Tekniske data

Tekniske spesifikasjoner
Høyde435 mm
Lengde235 mm
Bredde288 mm
Maks. hode59 m
Maks. flyt11 l/s
Luftforbruk70 l/s
Vekt23 kg
Væske uttaksgjengeG 2 1/2
LuftinntakG 3/4
LuftuttakG 1 1/2
Lydeffektnivå, garantert, Lw (2000/14/EF)*117 dB(A)
Lydtrykknivå (ISO 11203)* Lp, r=1m102 dB(A)

Produktvisninger

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

Salg +47 64 86 02 01; Service +47 64 86 02 02; Reservedeler +47 64 86 02 03

Send en e-post