WSD 25–750 / WD 80 / EWD 50–1500: Vannseparatorer og kondensatavtapping. - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Luft- og gassbehandling / Elektronisk kondensatavtapping / Vannseparatorer og kondensatavtapping.

Produktsøk

Be om informasjon [-]

WSD 25–750 / WD 80 / EWD 50–1500: Vannseparatorer og kondensatavtapping.

Atlas Copcos WSD-vannseparatorer leveres som standard med våre HD- og TD-etterkjølere. De kan også monteres hvor som helst i luftnettverket. WD 80-avtappingsventilen gir en fullstendig og automatisk avtapping av kondensatet, som samles nederst i luftmottakeren. Serien med elektronisk styrte EWD-kondensatavtappinger gir sikker, pålitelig og økonomisk kondensatbehandling.


Kundefordeler

  • Minimalt vedlikehold – Vannseparatorene er vedlikeholdsfrie uten bevegelige deler og har automatisk og manuell avtapping.
  • Stor pålitelighet – De pålitelige og automatiske avtappingsenhetene hindrer at kondensatvann samler seg opp i kjølerne.
  • Energibesparelser – Den smarte avtappingsfunksjonen overvåker kondensatopphopning med væskenivåfølere og pumper ut kondensatet bare når det er nødvendig. Det forhindrer sløsing med trykkluft og gir betydelige energibesparelser.
  • Fleksibel montering – Et bredt utvalg forskjellige EWD-kondensavtappinger er tilgjengelig for oljeforurenset kondensat, og de kan også leveres ytterligere overflatebehandlet for bruk med oljefrie og aggressive kondensater.


Tekniske data

Tekniske spesifikasjoner
Maksimalt arbeidstrykk20 - 63 bar
Lengde132 - 280 mm
Bredde65 - 254 mm
Høyde115 - 280 mm
Vekt0.7 - 5.9 kg

Total kundestøtte

Sluttresultatet ditt, maksimal tilgjengelighet av vårt utstyr til minimal total driftskostnad, er høyeste prioritet for alle oss i Atlas Copco. Vår måte å oppnå dette på, bygger på samhandling, på langsiktige samarbeid og engasjement i dine prosesser, behov og mål.
Vår organisasjon og våre folk engasjerer seg i den maksimale driftstilgjengeligheten og -effektiviteten til ditt trykkluftnettverk. Vårt mål er total kundestøtte på alle nivåer av servicesamhandling med deg, fra standardiserte originale deler, via skreddersydde serviceplaner til fjernovervåkning og optimalisering.
Vi vil at du skal se på Atlas Copco som en reell ytelsespartner som kan bidra til produktiviteten i dine prosesser. Den beste måten å ta vare på interessene dine på, er å ta vare på utstyret ditt på best mulig måte.

Spar energi

Med detaljert og omfattende kunnskap om trykkluft, vil våre produktspesialister være i stand til å sørge for et akseptabelt driftsnivå, som er i tråd med kompressorens egenskaper og som kan opprettholde produksjonen med minimale driftskostnader.

Les mer om Spar energi

Overvåk produktene dine

Overvåking og styring
Ved kontinuerlig overvåking av kompressoranlegget ditt, kan Atlas Copco forhindre break-down. Dette innsynet i driften din gjør at vi kan tilby forebyggende vedlikehold og hele tiden være proaktive.

Les mer om Overvåking

Planer for kundestøtte

Det du trenger er en løsning for å holde produksjonen din optimal til enhver tid og helst med lavest mulig driftskostnader. Våre produktspesialister vil besøke produksjonsanlegget ditt og vurdere dine spesifikke behov. Dette gjør at vi er i stand til å foreslå den mest kostnadseffektive planen i samsvar med dine vedlikeholdsbehov.

Les mer om Planer for kundestøtte

Oppgrader produktet ditt

Våre oppgraderingssett er resultatet av kontinuerlig teknisk arbeid for å gjøre den nyeste teknologien tilgjengelig for din eksisternde kompressorinstallasjon. Dette vil garantert forbedre nøkkelfunksjoner for ytelse, som energiforbruk og pålitelighet. Intelligent bruk og vedvarende god tilstand for kjernekomponentene er de grunnleggende kravene for å opprettholde en optimal tilgjengelighet for utstyret gjennom hele levetiden.

Les mer om Produktoppgraderinger

Originale deler

Fordi Atlas Copcos originaldeler er bygget i henhold til samme kvalitetsstandard som kompressoren din, er du garantert at produksjonen din, selv etter å ha utført service på kompressoren, vil holde seg på samme høye nivå.

Les mer om Originale deler