OSCi: Olje/vann-separator (integrert i GA 37+–55, GA 55+–90). - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Luft- og gassbehandling / Olje/vann-utskillere / Olje/vann-separator (integrert i GA 37+–55, GA 55+–90).

Produktsøk

Be om informasjon [-]

OSCi: Olje/vann-separator (integrert i GA 37+–55, GA 55+–90).

Atlas Copcos OSCi integrerte olje/vann-separator skiller olje effektivt fra kondensat, noe som gir harmløst vann som kan avhendes i et kloakksystem. Det første tårnets oljetiltrekkende filter synker med tyngdekraften ettersom det adsorberer olje. Det andre tårnets filter bryter stabil emulsjon og forhindrer bakterievekst. Det tredje tårnets karbonfilter eliminerer gjenværende oljeinnhold før kondensatavhending. OSCi er tilgjengelig som tilleggsutstyr og som et ombyggingssett.


Kundefordeler

  • Fleksibel installasjon – OSCi er kompatibel med alle typer kondensater, inkludert stabil emulsjon. Flere inntak som standard samler all mulig kondensat fra kompressoren: kjøler, tørker og filtre.
  • Solid pålitelighet – Sensoren for overløpsalarm overvåker kondensatnivået, servicealarmsensoren overvåker metningen til det første tårnets flytende filter.
  • Sertifisert effektivitet – OSCi er godkjent av DIBT (Deutsches Institut Für Bautechnik). Den bygger på den velutprøvde effektiviteten til den patenterte OSC-teknologien. Nyskapende andretrinnsfiltrasjon og lufttilførsel motvirker bakterievekst og bryter emulsjonen.
  • Avansert kontroll og overvåkning – Alarmer vises tydelig på Elektronikon®, som er kompatibel med AirConnect™. Et testavløp plassert på kompressorens sidepanel gjør enkel kontroll for grumsethet mulig ved hjelp av en prøveflaske.
  • Enkelt vedlikehold – Enkelt bytte takket være et servicesett med de tre filtrene. Vannfjerning er en enkel prosess gjennom standard bunnavtapping i tårnene.


Tekniske data

Tekniske spesifikasjoner
Maks. inntaksflyt315 l/s
Vekt20 kg
Oljeutløp, innhold<15
Avtappingsuttak, indre diameter19/G 3/4 mm

Total kundestøtte

Sluttresultatet ditt, maksimal tilgjengelighet av vårt utstyr til minimal total driftskostnad, er høyeste prioritet for alle oss i Atlas Copco. Vår måte å oppnå dette på, bygger på samhandling, på langsiktige samarbeid og engasjement i dine prosesser, behov og mål.
Vår organisasjon og våre folk engasjerer seg i den maksimale driftstilgjengeligheten og -effektiviteten til ditt trykkluftnettverk. Vårt mål er total kundestøtte på alle nivåer av servicesamhandling med deg, fra standardiserte originale deler, via skreddersydde serviceplaner til fjernovervåkning og optimalisering.
Vi vil at du skal se på Atlas Copco som en reell ytelsespartner som kan bidra til produktiviteten i dine prosesser. Den beste måten å ta vare på interessene dine på, er å ta vare på utstyret ditt på best mulig måte.

Spar energi

Med detaljert og omfattende kunnskap om trykkluft, vil våre produktspesialister være i stand til å sørge for et akseptabelt driftsnivå, som er i tråd med kompressorens egenskaper og som kan opprettholde produksjonen med minimale driftskostnader.

Les mer om Spar energi

Overvåk produktene dine

Overvåking og styring
Ved kontinuerlig overvåking av kompressoranlegget ditt, kan Atlas Copco forhindre break-down. Dette innsynet i driften din gjør at vi kan tilby forebyggende vedlikehold og hele tiden være proaktive.

Les mer om Overvåking

Planer for kundestøtte

Det du trenger er en løsning for å holde produksjonen din optimal til enhver tid og helst med lavest mulig driftskostnader. Våre produktspesialister vil besøke produksjonsanlegget ditt og vurdere dine spesifikke behov. Dette gjør at vi er i stand til å foreslå den mest kostnadseffektive planen i samsvar med dine vedlikeholdsbehov.

Les mer om Planer for kundestøtte

Oppgrader produktet ditt

Våre oppgraderingssett er resultatet av kontinuerlig teknisk arbeid for å gjøre den nyeste teknologien tilgjengelig for din eksisternde kompressorinstallasjon. Dette vil garantert forbedre nøkkelfunksjoner for ytelse, som energiforbruk og pålitelighet. Intelligent bruk og vedvarende god tilstand for kjernekomponentene er de grunnleggende kravene for å opprettholde en optimal tilgjengelighet for utstyret gjennom hele levetiden.

Les mer om Produktoppgraderinger

Originale deler

Fordi Atlas Copcos originaldeler er bygget i henhold til samme kvalitetsstandard som kompressoren din, er du garantert at produksjonen din, selv etter å ha utført service på kompressoren, vil holde seg på samme høye nivå.

Les mer om Originale deler