Symmetrix permanent ringkronesystem for DTH - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Borstål / Påbyggingssystem for løsmasseboring / Symmetrix permanent ringkronesystem for DTH

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Symmetrix permanent ringkronesystem for DTH

1-1 av 1

  • Symmetrix permanent ringkronesystem for DTH (356)

    Atlas Copco tilbyr et permanent ringkronesystem for DTH-boring – Symmetrix – et allsidig boresystem for fôringsrørboring av hull i alle dybder eller størrelser. Symmetrix-systemet er et patentert system som består av en smart og enkel konsentrisk metode for boring gjennom foringsrør. Symmetrix kan bore rette hull i alle vinkler (inkludert horisontale) og i dybder utover 100 meter. Systemets tre hovedkomponenter består av: en pilotkrone som borer i midten av hullet og styrer borestrengen. en casingsko som er sveiset til et fôringsrør som drives ned av hammeren og pilotkronen. en symmetrisk ringkrone. Atlas Copco tilbyr to forskjellige enhetesoppsett mht. systemkomponentene. For første oppsett bør alle de tre ovennevnte komponentene bestilles. Andre oppsett består av et sett med fabrikkmonterte ringkroner (integrert ringkrone og casing) og en pilotkrone. Symmetrix-systemene kan brukes innen mange bruksområder som f.eks. mikropæling, underbygging, stålkjerner, marinearbeid og horisontal boring samt håndtere casing i størrelser fra 76 til 1220 mm (3 til 48 tommer), ved nesten alle dybder.

1-1 av 1