Påbyggingssystem for løsmasseboring - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Borstål / Påbyggingssystem for løsmasseboring

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Påbyggingssystem for løsmasseboring

I dag er boring av fôringsrør en av de mest populære metodene for fundamentering, armeringsarbeid og brønnboring. De egner seg spesielt til arbeid i urbane områder, som konstruksjon av broer, rør, båtbrygger og bygninger. Utviklingen av DTH-boring og innføringen av Atlas Copcos ledende boringssystemer for casing, som f.eks. Symmetrix, Odex og Elemex, har faktisk gjort at påbygging for casing i fôringsrør har blitt smartere.