Overjordskjernerør med triple vegger - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Borstål / Prøveboringsverktøy / Kjernerør / Overjordskjernerør med triple vegger

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Overjordskjernerør med triple vegger

1-4 av 4

 • PO3/PTO3 kjernerør (29)

  Trippelveggede kjernerør er de mest fremtredende kjernerørene i bruk innen mineralutvinning, der bergforholdene generelt kategoriseres som dårlige og vanligvis er porøse og oppsprukne. PO3/PTO3-utformingen gjør bruk med boretilsetninger og materialer for mindre kontroll enkelt, siden disse vanligvis kreves. PO3/PTO3-rør bruker et ekstra delt innerrør for å legge til rette for en uforstyrret prøvegjenvinning, noe som igjen opprettholder produktivitetsnivåene på jobben.

 • PO3/PTO3 sett med reservedeler til overshot (12)

  Settet med reservedeler for overshot for trippelvegger sørger for at du kan utføre service på utstyret når det er nødvendig. Ved å sørge for at du har de mest nødvendige delene til overshot-enheten, utgjør dette settet med reservedeler en kostnadseffektiv måte å utføre service på utstyret og sørge for maksimal sikkerhet på jobben.

 • NO3/NTO3 sett med reservedeler til overshot (12)

  Settet med reservedeler for overshot for trippelvegger sørger for at du kan utføre service på utstyret når det er nødvendig. Ved å sørge for at du har de mest nødvendige delene til overshot-enheten, utgjør dette settet med reservedeler en kostnadseffektiv måte å utføre service på utstyret og sørge for maksimal sikkerhet på jobben.

 • HO3/HTO3 sett med reservedeler til overshot (12)

  Settet med reservedeler for overshot for trippelvegger sørger for at du kan utføre service på utstyret når det er nødvendig. Ved å sørge for at du har de mest nødvendige delene til overshot-enheten, utgjør dette settet med reservedeler en kostnadseffektiv måte å utføre service på utstyret og sørge for maksimal sikkerhet på jobben.

1-4 av 4