Impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Borstål / Prøveboringsverktøy / Kjerneborekroner / Impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør

1-25 av 28

 • Craelius 46 Hagby wireline innsatte kjernebor med tynne snitt (8)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen av en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal gjennomtrengningshastighet og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er innsatte kroner mer økonomiske å bruke enn sett med overflatekroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Konvensjonelle kroner brukers primært i grunne hull, siden kronen må hentes tilbake med hver kjerneprøve. Tynne snitt på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius 56 Hagby wireline tynnveggede impregnerte kjerneborkroner (9)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen av en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal gjennomtrengningshastighet og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er innsatte kroner mer økonomiske å bruke enn sett med overflatekroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Konvensjonelle kroner brukers primært i grunne hull, siden kronen må hentes tilbake med hver kjerneprøve. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius 56/42 Hagby impregnerte kjernebor (8)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen av en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal gjennomtrengningshastighet og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er innsatte kroner mer økonomiske å bruke enn sett med overjordskroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Konvensjonelle kroner brukers primært i grunne hull, siden kronen må hentes tilbake med hver kjerneprøve. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius 66 Hagby wireline tynnveggede kjerneborkroner (8)

  Kombinasjonen av diamanter og matrise bestemmer ytelsen til en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal gjennomtrengningshastighet og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er impregnerte kroner mer økonomiske å bruke enn ytsatte overjordskroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige utformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius 76 Hagby wireline tynnveggede impregnerte kjerneborkroner (4)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen til en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal gjennomtrengningshastighet og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er impregnerte kroner mer økonomiske å bruke enn ytsatte overjordskroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige utformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius 77-3 Hagby impregnerte kjernebor (6)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen til en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal borsynk og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er impregnerte kroner mer økonomiske å bruke enn sett med ytsatte kroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige utformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius AOTK impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (3)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen til en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal borsynk og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er impregnerte kroner mer økonomiske å bruke enn ytsatte kroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige utformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius AOTW (AGM) wireline tynnveggede impregnerte kjerneborkroner (10)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen til en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal borsynk og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er innsatte kroner mer økonomiske å bruke enn sett med ytsatte kroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige utformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius BOTK impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (6)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen til en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal borsynk og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er innsatte kroner mer økonomiske å bruke enn sett med ytsatte kroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige utformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Craelius BOTW (BGM) wireline tynnveggede impregnerte kjerneborkroner (12)

  The combination of diamonds and matrix determine the performance of an impregnated bit. The simultaneous erosion of the matrix and the diamonds make the bit self sharpening. The ideal combination of optimal peneration rate and wear resistance matched to achieve the ultimate in drilling economy. In most geological formations, impregnated bits are more economical to use than surface set bits and they provide addtional benefits. Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole.

 • Craelius NTW impregnerte kjerneborkroner for dobbeltveggede rør (4)

  Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige kroneutformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Med omfattende kunnskap om hva som virkelig kreves i feltet, og unik ekspertise innen metallurgi har vi hentet inn et internasjonalt team med borere, ingeniører og metallurger for å sammen produsere vår beste krone noensinne. Excore-serien med diamantborkroner er det beste av det beste som er tilgjengelig på markedet i dag. Driftsrekkevidden på hver diamantkrone har økt betraktelig, noe som gir eksepsjonell produktivitet med fremragende kronelevetid.

 • Craelius NO2 impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (14)

  Kombinasjonen av diamanter og matriser bestemmer ytelsen til en impregnert krone. Den samtidige erosjonen av matrisen og diamanten gjør at kronen sliper seg selv. Den ideelle kombinasjonen av optimal borsynk og slitasjemotstand tilpasses for å oppnå den beste boreøkonomien. I de fleste geologiske formasjoner er impregnerte kroner mer økonomiske å bruke enn ytsatte overjordskroner, i tillegg til at de har flere fordeler. Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige utformingen som brukes i prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Tynne vegger på kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter.

 • Excore 46,8 Hagby HTW impregnerte kjerneborkroner for tynnveggede rør (11)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore 56,6 Hagby HTW impregnerte kjerneborkroner for tynnveggede rør (12)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore AGM impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (12)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore AOTK impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (12)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore BGM/BOTW impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (24)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore BOTK impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (18)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore HTW impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (12)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore NGM impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (12)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore NGM impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (12)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore NO2 impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (36)

  Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige kroneutformingen i bruk innen prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Den tynnveggede kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter. Med omfattende kunnskap om hva som virkelig kreves i feltet, og unik ekspertise innen metallurgi har vi hentet inn et internasjonalt team med borere, ingeniører og metallurger for å sammen produsere vår beste krone noensinne. Excore-serien med diamantborkroner er det beste av det beste som er tilgjengelig på markedet i dag. Livslengden på hver diamantkrone har økt betraktelig, noe som gir eksepsjonell produktivitet med fremragende kronelevetid.

 • Excore NTW impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (12)

  Wirelinekroner for dobbeltveggede rør er den mest vanlige kroneutformingen i bruk innen prøveboring i dag. Dette boresystemet lar kjernen bli hentet tilbake med en wirelineheis, uten at rørstrengen må trekkes ut. Den tynnveggede kronen gir større kjernestørrelser for hull med samme diameter. Med omfattende kunnskap om hva som virkelig kreves i feltet, og unik ekspertise innen metallurgi har vi hentet inn et internasjonalt team med borere, ingeniører og metallurger for å sammen produsere vår beste krone noensinne. Excore-serien med diamantborkroner er det beste av det beste som er tilgjengelig på markedet i dag. Livslengden på hver diamantkrone har økt betraktelig, noe som gir eksepsjonell produktivitet med fremragende kronelevetid.

 • Hobic AOTK impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (18)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Hobic AOTW impregnerte wirelinekjerneborkroner for tynnveggede rør (14)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. Thin kerf bits provide a larger core size for the same diameter hole. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

1-25 av 28