Kjerneborkroner med flere diamanter - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Borstål / Geotekniske kjerneboringsverktøy / Kjerneborekroner / Kjerneborkroner med flere diamanter

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Kjerneborkroner med flere diamanter

1-1 av 1

  • Terracore S Geobor PDC-kjerneborkrone (4)

    Terracore kjerneborkroner av polykrystallin diamantkompositt (PDC) er utformet for boring i ukomprimert og medium-hardt fjell. PDC er tilgjengelig i to forskjellige typer: Diapax (DPX) med hardloddede, runde PDC-innsatser og Tripax (TRX) med tredimensjonale eller triangulære PDC-innsatser integrert i en matrise. De gir bedre borsynk når de tilpasses til riktig bruksområde. PDC er svært skjøre og må ikke brukes i krystallinformasjoner eller formasjoner med krystallininnsatser.

1-1 av 1