Kjerneborkroner i wolframkarbid - Atlas Copco Norge

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Kjerneborkroner i wolframkarbid

1-12 av 12

 • Terracore B tungsten carbide core bits (18)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore T2-kjerneborkroner i wolframkarbid (12)

  Terracore-borkroner i wolframkarbid er spesielt utformet for fôringsrørboring og kullprøver fra myk jord, kalkstein og leire. Borekronene er ekstremt kostnadseffektive i det riktige bruksområdet. Borekronene i wolframkarbid kan brukes til tømmingsarbeid, som for eksempel fjerning av stålfragmenter fra et hull. Corborit-borkroner har betraktelig flere skjærekanter enn normale TC-borkroner og anbefales for middels til middels harde sedimentærformasjoner. Corborit-borkroner gir mindre vibrasjoner, noe som fører til bedre kjernegjenvinning enn normale TC-borkroner.

 • Terracore T6-kjerneborkroner i wolframkarbid (12)

  Terracore-borkroner i wolframkarbid er spesielt utformet for fôringsrørboring og kullprøver fra myk jord, kalkstein og leire. Borekronene er ekstremt kostnadseffektive i det riktige bruksområdet. Borekronene i wolframkarbid kan brukes til tømmingsarbeid, som for eksempel fjerning av stålfragmenter fra et hull. Corborit-borkroner har betraktelig flere skjærekanter enn normale TC-borkroner og anbefales for middels til middels harde sedimentærformasjoner. Corborit-borkroner gir mindre vibrasjoner, noe som fører til bedre kjernegjenvinning enn normale TC-borkroner.

 • Terracore T6S-kjerneborkroner i wolframkarbid (6)

  Terracore-borkroner i wolframkarbid er spesielt utformet for fôringsrørboring og kullprøver fra myk jord, kalkstein og leire. Borekronene er ekstremt kostnadseffektive i det riktige bruksområdet. Borekronene i wolframkarbid kan brukes til tømmingsarbeid, som for eksempel fjerning av stålfragmenter fra et hull. Corborit-borkroner har betraktelig flere skjærekanter enn normale TC-borkroner og anbefales for middels til middels harde sedimentærformasjoner. Corborit-borkroner gir mindre vibrasjoner, noe som fører til bedre kjernegjenvinning enn normale TC-borkroner.

 • Terracore HO/HV tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore HO3/HV3 tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore NO/NV tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore NO2/NV2 tungsten carbide core bits

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore NO3/NV3 tungsten carbide core bits

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore PO/PV/PG tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore PO3/PV3/PG3 tungsten carbide core bits

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore S Geobor-kjerneborkroner i wolframkarbid (4)

  Terracore-borkroner i wolframkarbid er spesielt utformet for fôringsrørboring og kullprøver fra myk jord, kalkstein og leire. Borekronene er ekstremt kostnadseffektive i det riktige bruksområdet. Borekronene i wolframkarbid kan brukes til tømmingsarbeid, som for eksempel fjerning av stålfragmenter fra et hull. Corborit-borkroner har betraktelig flere skjærekanter enn normale TC-borkroner og anbefales for middels til middels harde sedimentærformasjoner. Corborit-borkroner gir mindre vibrasjoner, noe som fører til bedre kjernegjenvinning enn normale TC-borkroner.

1-12 av 12