Borerigger for langhull - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Borerigger og bormaskiner / Borerigger for langhull

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Borerigger for langhull

Atlas Copcos borerigger for langhull brukes til produksjonsdrilling i gruvedrift. Med et utvalg av matelengder, posisjoneringskonfigurasjoner, bormaskiner og et omfattende program for valg, tilbyr vi den optimale boreriggen for langhull som passer til enhvert bruksområde. Det datastyrte riggkontrollsystemet, RCS, tilbyr automatisering på forskjellige nivåer. Du kan legge til ekstrautstyr, som en kroneskrifter, installerer for kragerør, eller til og med automatisk boring for flere hull. Den nyeste funksjonen er fjernkontrollfunksjonen, som gir en fordel i sikkerhet ved boring og når maskinen benyttes.

1-10 av 10

 • Simba M4

  Borerigg for langhullsboring

  Hydraulisk produksjonsborerigg for langhull til gruvedrift og middels til store hull som spenner fra 51 til 178 mm i diameter. Den robuste Simba M4 er en langhulls-produksjonsborerigg for middels til store borehull i gruver. Den gir deg et stort spekter av borkroner, topphammermaskiner og...

 • Simba M6

  Borerigg for langhullsboring

  Hydraulisk produksjonsborerigg for langhull til gruvedrift og middels til store hull som spenner fra 51 til 178 mm i diameter. Den robuste Simba M6 er en langhulls-produksjonsborerigg for middels til store borehull i gruver. Den gir deg et stort spekter av borkroner, topphammermaskiner og...

 • Simba ME7 C

  Borerigg for langhullsboring

  Simba ME7 C er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter fra 51 til 89 mm i små til middels store gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull oppover og nedover med opptil 6,4 m avstand. Den er utstyrt med en høyytelses-topphammer-bormaskin og Atlas Copcos < a...

 • Simba 1254

  Borerigg for langhullsboring

  Simba 1254 er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter fra 51 til 89 mm i små til middels store gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull oppover og nedover og i sideveggene. Den er utstyrt med en høyytelses topphammer-bormaskin og utgjør en bærekraftig løsning for langhullsboring.

 • Simba 1354

  Borerigg for langhullsboring

  Simba 1354 er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter fra 51 til 89 mm i små til middels store gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull oppover og nedover og i sideveggene. Den er utstyrt med en høyytelses topphammer-bormaskin og utgjør en bærekraftig løsning for langhullsboring.

 • Simba 364

  Borerigg for langhullsboring

  Simba 364 er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter 90 til 165 mm i små til mellomstore gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull med 1,5 m avstand i sideveggene og opptil 3 m avstand oppover og nedover. Den er tilpasset bruk med høyytelses-ITH-hammere, noe som gjør den til en...

 • Simba E7 C

  Borerigg for langhullsboring

  Simba E7 C er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter fra 98 til 178 mm i middels store til store gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull oppover og nedover med opptil 4 m avstand. Simba E7 C er utstyrt med en høyytelses topphammer-bormaskin og utgjør en bærekraftig løsning med høy...

 • Simba W6 C-ITH

  Borerigg for langhullsboring

  Simba W6 C-ITH er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter 89 til 165 mm i mellomstore til store gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull oppover og nedover med opptil 3 m avstand. Den er tilpasset en vanndreven høyytelseshammer ved å bruke store hulldiametre og Atlas Copcos...

 • Simba E7 C-ITH

  Borerigg for langhullsboring

  Simba E7 C-ITH er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter 95 til 178 mm i mellomstore til store gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull oppover og nedover med opptil 5,9 m avstand. Simba E7 C-ITH er utstyr med en ITH-hammer (in-the-hole) for å kunne tilby en bærekraftig,...

 • Simba S7

  Borerigg for langhullsboring

  Simba S7 er basert på en moderne design og har mange av de samme komponentene som den vellykkede tunnelriggen Boomer S1. Den er en borerigg for langhullsboring med hulldiameter fra 51 til 89 mm i små til middels store gruver. Riggen kan ringbore parallelle hull oppover og nedover med opptil 5,9 m...

1-10 av 10