Prøveboringsrigger - Atlas Copco Norge

Produkter / Produkter / Borerigger og bormaskiner / Prøveboringsrigger

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Prøveboringsrigger

Atlas Copco tilbyr et stort utvalg prøveboringsrigger. De er konstruert og promotert til å imøtekomme forskjellige krav og behov. Diamec kjerneborerigger brukes til boring etter malm, evaluering av reserver og grunnundersøkelser. Christensen kjerneborerigger brukes til leteboring på nyetablerte industriområder og boring etter malm. Explorac rigger med reversert sirkulasjon brukes til å få prøver av høy kvalitet.

Omtalte produkter