Bor med positiv mating - Atlas Copco Norge

Produktsøk

Be om informasjon [-]

Bor med positiv mating

1-15 av 15

 • PFD1500RA-100

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 00

  Fri hastighet:
  100 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  25.40 mm
  |
  Stålkapasitet:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-1200

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8442 1500 11

  Fri hastighet:
  1200 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, titan:
  22.20 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744
  |
  Lydtrykk:
  83 dB(A)
  |
  Lydeffekt:
  96 dB(A)

 • PFD1500RA-1330

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8443 1500 12

  Fri hastighet:
  1330 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, titan:
  22.20 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744
  |
  Lydtrykk:
  83 dB(A)
  |
  Lydeffekt:
  96 dB(A)

 • PFD1500RA-140

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 01

  Fri hastighet:
  140 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  25.40 mm
  |
  Stålkapasitet:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-1770

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8444 1500 13

  Fri hastighet:
  1770 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, titan:
  15.80 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744
  |
  Lydtrykk:
  83 dB(A)
  |
  Lydeffekt:
  96 dB(A)

 • PFD1500RA-180

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 02

  Fri hastighet:
  180 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  25.40 mm
  |
  Stålkapasitet:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-200

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 03

  Fri hastighet:
  200 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  25.40 mm
  |
  Stålkapasitet:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-2360

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8445 1500 14

  Fri hastighet:
  2360 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, titan:
  15.80 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744
  |
  Lydtrykk:
  83 dB(A)
  |
  Lydeffekt:
  96 dB(A)

 • PFD1500RA-270

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 04

  Fri hastighet:
  270 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  25.40 mm
  |
  Stålkapasitet:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-360

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 05

  Fri hastighet:
  360 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  25.40 mm
  |
  Stålkapasitet:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-400

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 06

  Fri hastighet:
  400 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  22.20 mm
  |
  Stålkapasitet:
  22.20 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-530

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 07

  Fri hastighet:
  530 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  22.20 mm
  |
  Stålkapasitet:
  22.20 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-670

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 08

  Fri hastighet:
  670 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  22.20 mm
  |
  Stålkapasitet:
  22.20 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-700

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8440 1500 09

  Fri hastighet:
  700 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, aluminium:
  25.40 mm
  |
  Kapasitet, titan:
  22.20 mm
  |
  Stålkapasitet:
  22.20 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744

 • PFD1500RA-900

  Pneumatic Positive Feed Drill

  8441 1500 10

  Fri hastighet:
  900 r/min
  |
  Vekt:
  5.40 kg
  |
  Luftforbruk ved fri hastighet:
  16 l/s
  |
  Avstand fra senter til side:
  17.80 mm
  |
  Maks. effekt:
  1.50 kW
  |
  Kapasitet, titan:
  22.20 mm
  |
  Kapasitet, karbon:
  25.40 mm
  |
  Lydstandard:
  ISO15744
  |
  Lydtrykk:
  83 dB(A)
  |
  Lydeffekt:
  96 dB(A)

1-15 av 15