Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Produkt- og servicenyheter / Automatisering er nøkkelen til sikkerhet og produktivitet innenfor gruvearbeid

Automatisering er nøkkelen til sikkerhet og produktivitet innenfor gruvearbeid

2006-12-04

Gruveindustrien opplever en vekst uten sidestykke fordi den globale etterspørselen etter mineraler og metaller ligger på rekordhøye nivåer. Automatisering spiller en sentral rolle i produksjonsprosessen og danner grunnlaget for fremtidige gruvedriftssamarbeid.

Rocket Boomer XE3
Underjordisk gruvedrift med produksjonsprosesser i miljøer som er utrolig dype, uvanlig vanskelige å få tilgang til eller ekstremt farlige, gjør automatisering og selvdrevet utstyr til et naturlig valg.
 
Gruvefirmaer investerer for tiden i automatisert utstyr for å øke sikkerheten, redusere manuelt gjentakende arbeid og øke den totale effektiviteten og produktiviteten.
 
Atlas Copco har, som en av verdens fremste leverandører, spilt en sentral rolle i utviklingen av mye av automatiseringsteknologien som finnes i dag i den moderne gruveindustrien. Dette inkluderer alt fra datastyrte kontroll- og styringssystemer på store underjordiske borerigger og lastemaskiner til fjernstyring og satellittbaserte hullnavigeringssystemer på overflaten av belterigger.
 
Målet med slike nyskapninger er å hele tiden redusere bruken av menneskelig arbeidskraft i skadelige og farlige miljøer for å forbedre arbeidsforholdene til alle gruvearbeidere og samtidig øke effektiviteten og utnytte utstyret bedre.
 
LHD Scooptram ST14, som nylig ble lansert, er et godt eksempel. Kjøretøyet ble testet hos Bolidens Kristineberg-gruve i Sverige og Incos Stobie Mine i Canada. Solgte enheter vil leveres til gruver i Sverige, Canada, Portugal, Chile og Russland. Denne nye lastemaskinkonstruksjonen reduserer tungt arbeid for operatøren ved å utnytte den tilgjengelige kraften bedre. Grevet penetrerer jordhaugen enklere og raskere og fylles til kapasitetsgrensen på hvert forsøk, noe som igjen sørger for at antallet pålastinger per skift øker.
 
Disse produktivitets- og sikkerhetsfordelene er hentet fra selskapets RCS- (Rig Control System) og ABC-systemer (Advanced Boom Control), som er installert på de fleste Rocket Boomere, Simba og Boltec underjordiske produksjonsrigger. ABC-systemet tilbyr tre modi – ABC Basic, Regular eller Total – som tilsvarer manuell, halvautomatisk og helautomatisk drift. Ifølge Jörgen Appelgren, Atlas Copcos forsknings- og utviklingssjef innenfor automatisering, er det ABC Total-modusen som nå vinner størst terreng ved å tilby nøyaktige og presise kraver på hull og raskere bore- og sprengningsarbeidssykluser. "Slike utviklinger er konstruert for å opprettholde høy effektivitet og lave kostnader for at gruvearbeiderne skal kunne møte fremtidige utfordringer," forteller han.
 
Casper Swart, produktsjef for Automation Systems hos Atlas Copco forklarer: "Siden det meste av tonnasjen i morgendagens verden vil bli hentet ut ved hjelp av mekanisk utstyr, gir automatisering mening. Enda viktigere er det at det blir stadig vanskeligere å finne nye forekomster, og når de blir funnet, er det vanligvis vanskeligere og dyrere å drive utvinning enn før. Nye gruver ligger ofte i avsidesliggende områder som ikke er gunstig for å kunne rekruttere de personene som er best kvalifiserte. Hvis det skal drives lønnsom utvinning fra disse forekomstene, er ikke automatisering bare ett av flere alternativer. Det er det eneste alternativet."

Örebro i sentrum

DA LKAB-eide gruver i Kiruna nord i Sverige ble mekanisert på 1980-tallet, samarbeidet de tett med Atlas Copco for å utvikle borerigger og systemer som kunne styres på trygg avstand fra gruveområdet. Disse riggene går nå også i nattskift i automatisk modus og helt uten tilsyn.
 
I dag er Örebro, som ligger midt i Sverige, sentrum for Atlas Copcos forskning og utvikling på dette feltet. Örebro har lange tradisjoner for gruvedrift, og det var her Atlas Copco utviklet sitt første RCS-system (Rig Control System) i 1996. Siden den gang har det blitt standarden for mobil bruk og plattformen for alle av selskapets senere nyskapninger innenfor automatisering.
 
RCS-plattformen og tilknyttede moduler reduserer slitasje som produkter for gruveteknikk og gruveansatte vanligvis opplever, betraktelig. Dette skjer fordi operasjonene er raskere, lettere og enklere å håndtere. Dessuten går en stor del av kommunikasjonen fra og til dagens rigger via Internett, satellitt og telefon, slik at produksjonsplanlegging og kartlegging av feil tas til et nytt nivå.
 
Andre eksempler på fremgang takket være automatisering er automatiske kroneskiftere, automatiske tunnelprofileringssystemer og Measure While Drilling, som er et system for logging av steinegenskaper ved hjelp av fjellboret som sensor når sprengningshullene bores. Loggede data overføres deretter til en PC for videre analyser, og geologiske beregninger kan gjøres.
 
"For tiden øker vi fokuset på bruk av teknologi for å vise hvordan det fungerer i virkeligheten. Det ville for eksempel vært en stor fordel å kunne vise lastemaskinoperatøren hvordan jordhaugen ser ut før han kjører inn, å vise den som borer, hvordan malmforekomsten ser ut før han setter opp riggen, å vise sprengningsingeniøren hvordan hullet ser ut på innsiden før han sprenger det og så videre," forklarer Casper Swart.
 
Björn Rosengren, senior viseadministrerende direktør i Atlas Copco og ansvarlig for forretningsområdet for anlegg- og gruveteknikk summerer tankegangen til Örebro-teamet for forskning og utvikling: "Vi har lært at når aktiviteter innenfor anlegg- og gruveteknikk kan lokaliseres, må vi hele tiden arbeide for å gjøre forbedringer og aldri slutte å prøve å øke effektiviteten til kundene våre."

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Casper Swart, produktsjef - Automation URE 
+46 (0)19 670 76 84 eller +46 (0)70 377 76 84
Hanna Håll, kommunikasjonsmedarbeider LHD og Automation Systems
+46 (0)19 670 74 42 eller +46 (0)732 70 62 85

Atlas Copco Underground Rock Excavation er en enhet innenfor Atlas Copcos forretningsområde for anlegg- og gruveteknikk. Enheten utvikler, produserer og markedsfører et bredt utvalg av utstyr for tunnelarbeid og gruvedrift for en rekke underjordiske bruksområder over hele verden. Enheten fokuserer sterkt på nyskapende produktdesign og kundestøttesystemer for ettermarkedet, som gir kunden merverdier. Enhetens hovedkontor og viktigste produksjonsanlegg ligger i Örebro i Sverige.