Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Produkt- og servicenyheter / Atlas Copco Tools kjører i gang en landsomfattende kampanje for å hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess.

Atlas Copco Tools kjører i gang en landsomfattende kampanje for å hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess.

2015-11-25

I starten av november gikk startskuddet for Atlas Copco Tools landsdekkende kampanje ”Disc to Wrist” – Dynamic Production Optimization. Kampanjen varer til slutten av februar 2016 og omfatter seminarer, hjelp til opplæring og praktiske tester ute på stedet hvor maskinene til daglig brukes. Atlas Copco Tools målsetting er å øke forståelsen for hvordan slipeprosesser kan bli mer effektive og hvordan produktiviteten og arbeidsmiljøet forbedres. Kampanjen har fokus på rett kombinasjon av slipverktøy og slipemateriell, riktige trykkluftinstallasjoner og ergonomi.

Atlas Copco Sweden - Hand
I Atlas Copco Tools finnes mye kunnskap om de produksjonsprosesser der våre trykkluftsdrevne maskiner brukes. Et eksempel er slipeprosessen og vi vil nå ut med den kunskapen i enda større utstrekning enn i dag, og det gjelder både våre Forhandlere og brukere rundt om i landet.  Vi satser i første omgang på seminarer for våre Forhandlere. Sammen gjør vi så aktiviteter mot sluttbrukere, hvor vi også involverer leverandøren av slipematriell, säger Per Arne Martinsen , Daglig leder hos Atlas Copco Tools i Norge.

- Att vi har allt samlet geografisk med korte avstander mellom alle våre enheter og spesialister har stor betydning. Sluttkundenes erfaringer og kunnskap har alltid vert viktig for vår produktutvikling. Vi satser nå på en kraftfull kunnskapsoverføring fra oss til industrien.

Trykkluftsinstallasjonen og ergonomi viktig for produktiviteten

Atlas Copco Sweden - GTG25
Atlas Copco Tools har ett bredt program av slipemaskiner til f.eks mekaniska verksteder, sveis- og metallbearbeidende bedrifter samt støperier. At leverandørene av slipemateriell også har et så stort sortiment gjør at kombinasjonsmulighetene er mange. Sammen med industriens egne krav på økt effektivitet, kostnadskontroll og bra arbeidsmiljø gjør at kravene til kunnskap øker hele tiden på den som skal kjøpe inn slikt utstyr, men også på operatørene.

Atlas Copco Tools vil med kampanjen bidra med kunskap men også øke forståelsen for att en optimalisert produktivitet krever et helhetsperspektiv på slipeprosessen.

- Vi vill gjøre det enklere å finne rett kombinasjon, men vi vil også øke kunnskapen om andre faktorer som har betydning for resultatet. Et eksempel er trykkluftsinstallasjonen. For at en slipemaskin skal nå sin maksimale effekt skal arbeidstrykket være 6,3 bar. Trykkfall på 2 bar er ikke uvanlig på grunn av installasjonene ikke er riktige og da reduseres effekten med 50%! For den som sliper betyr det en lengere prosesstid og det er ikke bra for produktiviteten eller arbeidsergonomien, sier Anders Wigant, produktsjef på Atlas Copco Tools Nordic.

For selskap som er opptatt av Ergonomi og helse for operatører, og vektlegger dette ved innkjøp av maskiner og utstyr har Atlas Copco Tools også web verktøy som eksempel vibrasjonskalkulator og en egen side for Ergonomi.

För mer information, var vänlig kontakta:


For mer informasjon om ergonomi - vennligst besøk vår unike mikroside Tool Ergonomi, klikk her!

Atlas Copco er en de ledende i veerden på holdbare produktivitetsløsninger. Gruppen tilbyr kunder innovative kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingsystem, anlegg- og gruveteknikk, industriverktøy og monteringssystem. Atlas Copco utvikler produkter og service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhet og ergonomi. Selskapet ble etablert i 1873, har hovedkontor i Stockholm og kunder i mer enn 180 land. I 2014 hadde Atlas Copco en omsettning på 94 miliarder Svenske kroner og flere enn 44 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan.