Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Produkt- og servicenyheter / Atlas Copco takler støy og støv i byutvikling

Atlas Copco takler støy og støv i byutvikling

2016-06-13

Anleggsborerigger oppdatert for å dekke økende krav i markedet.

Atlas Copco Sweden – FlexiROC T25R T30R C lyddempingssett

Forskrifter for bedre arbeidsmiljø i anlegg og byutvikling blir strengere. Fokuset er på operatørens velvære og på det omkringliggende miljøet. Dette er på linje med Atlas Copcos strategi om å dreie produktutviklingsinnsatsen i retning av bedre støyreduksjon og støvoppsamling.

FlexiROC T25 R Construction Edition og FlexiROC T30 R Construction Edition er de to boreriggene som nå er oppdatert til å oppfylle markedsbehovene.

Vanntåken kan brukes sammen med den medfølgende tanken eller med en ekstern vannkilde. Tanken kan isoleres for arktiske forhold. Bruk av vanntåke under boring binder støvet til vannet og forhindrer at det bli inhalert av operatøren og andre i og rundt arbeidsstedet.

Det nye lyddempingssettet reduserer støynivået med så mye som 10 dB og hjelper også med å redusere støvnivået. Et nytt DCT-system (Dust Collection System – støvinnsamling) med høy ytelse er montert. Det har et intelligent rengjøringssystem som sikrer sugekapasitet under alle forhold. Nå er det også enklere for operatøren eller serviceteknikeren å foreta filterendringer. Det nye DCT-systemet får følge av et posehåndteringssystem, et lukket system som forhindrer at støv slipper ut i luften ved skjøting av posene.

I tillegg til dette introduserer Atlas Copco nå GPS-sikte og satellittnavigering for disse radiofjernstyrte boreriggene.

"Jeg er veldig glad over å presentere disse nye funksjonene, de vil definitivt hjelpe operatøren til å vinne kampen mot støy og støv og vil øke den totale produktiviteten for operasjonen," sier global produktsjef Marcus Leü.

For mer informasjon kan du kontakte: 


Surface and Exploration Drilling er en divisjon underlagt Atlas Copcos forretningsområde Gruve- og bergbrytingsteknikk. Den utvikler, produserer og markedsfører utstyr for berg- og undersøkelsesboring for ulike bruksområder innen sivil og geoteknisk drift, steinbrudd og både dagbrudd og underjordiske gruver over hele verden. Atlas Copcos sterke fokus på nyskapende produktdesign og støttesystemer for service gir ekstra kundeverdi. Hovedsentrene for produksjon er i Sverige, Italia, India, Japan og Kina. Divisjonens hovedkontor ligger i Örebro i Sverige.