Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Produkt- og servicenyheter / Atlas Copco lanserer Elemex – en pælingsløsning for ømfintlige områder

Atlas Copco lanserer Elemex – en pælingsløsning for ømfintlige områder

2010-03-01

Boring av foringsrør er en av de mest populære pælingsmetodene for fundamenter i urbane områder. I dag blir konsulenter stadig mer interessert i bruken av DTH-hammere til fundamentering. Samtidig blir de stadig mer bekymret for bruken av trykkluft som kan forårsake skade på nærliggende strukturer pga. luftlekkasjer eller overboring. For å imøtegå denne utfordringen har Atlas Copco utviklet et nytt system og er nå stolt av å presentere Elemex spyleluftdrevet foringsrør for boresystem.

Elemex-luftstrøm

Takket være den utvidede ringkronen blir luftstrømmen omdirigert på tvers av kronefronten. Det resulterer i en effektiv spyleluftstrøm, uten at luft slipper ut i den omliggende grunnen.


Bruken av DTH-boresystemer til fundamentering gir mange fordeler: høy produktivitet, rette hull og kapasitet til å bore dype hull, for å bare nevne noen av dem. Men når man jobber i nærheten av eksisterende fundamenter, byr metoden på en stor utfordring – nemlig å kontrollere fjerningen av foringsrørene fra hullet ved hjelp av trykkluft. Trykkluftstrømmen må være kraftig nok til å skyve foringsrørene opp til overflaten, men må ikke slippe ut i den omkringliggende grunnen eller flytte på ekstra jord. Dette problemet er størst ved ømfintlige bakkeforhold. I leire kan trykkluften slippe ut i omliggende arbeidsfundamenter og svekke motstanden mellom jorden og lastbærende elementer. Det fører til risiko for plutselige forskyvninger. I sand kan overdreven spyling føre til at grunnen blir løsere. Det senker kapasiteten til eksisterende friksjonspæler, noe som igjen kan føre til pæleforvridning og -forskyvning.
Det å kontrollere utslippet av luft, stiller store krav både til boreriggoperatøren og til selve boresystemet for foringsrør. Tradisjonelle systemer sender luften rett ned i bakken, noe de har hentet fra funksjonsområdet fjellboring hvor berggrunnen trenger så mye luft som mulig for å kunne renses effektivt. Ved boring i overliggende jordlag derimot bør spyleluftstrømmen være akkurat så sterk som nødvendig for å få foringsrørene ut av hullet, og ikke sterkere.

Elemex-system

En operatør fester Elemex-pilotkronen til borestrengenDet nye og pålitelige Elemex-systemetminimerer mengden luft som slipper ut i den omliggende grunnen, siden det høye lufttrykket aldri vendes direkte mot den. Det unike konseptet bak utformingen av Elemex bygger på omdirigering av luftstrømmen. I det luften når kronefronten, blåses den mot veggene i den utvidede ringkronen som deretter omdirigerer den på tvers av kronefronten. På den måten blir lufttrykket redusert nok til at det akkurat leveres tilstrekkelig spyleluft til kronefronten uten at luften forsvinner inn i grunnen. Ved å ta i bruk Elemex-systemet blir du ikke bare kvitt bekymringene for skade på nærliggende strukturer og for sikkerheten til folk i nærheten, du får også alle fordelene med DTH-boring mht. maksimal produktivitet. Med Elemex behøves det ikke spesialopplæring av operatører i hvordan man kontrollerer spyleluftintensiteten. Elemex tar seg av det for deg. I løpet av våre omfattende tester har konsulenter i feltet målt variasjonene i grunnvannivået, og med Elemex kunne det ikke påvises noen. Det har heller ikke blitt rapportert om forskyvninger i nærliggende bygninger.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
 • Steve Greer, viseadministrerende direktør for geotekniske avdeling
  Atlas Copco Geotechnical Drilling and Exploration
  Telefon: + 46 708 56 96 14                                                                    
  e-post: steve.greer@se.atlascopco.com
 • Mathias Lewén, visepresident for kommunikasjon
  Atlas Copco Geotechnical Drilling and Exploration
  Telefon: +46 702 40 80 06                                                                     
  e-post: mathias.lewen@se.atlascopco.com

Atlas Copco er en av verdens ledende leverandører av produktivitetsfremmende løsninger til industrien. Produktene og tjenestene spenner fra produkter for trykkluft og komprimert gass, generatorer, produkter for anlegg- og gruveteknikk, industriverktøy og monteringssystemer til beslektet ettermarked og utleie. I tett samarbeid med kunder og forretningspartnere, og med 136 års erfaring, utvikler Atlas Copco nyskapende løsninger som gir overlegen produktivitet. Konsernet har hovedkontor i Stockholm i Sverige og driver virksomhet i over 160 markeder over hele verden. I 2008 hadde Atlas Copco 34000 ansatte og inntekter på 74 milliarder svenske kroner (7,7 milliarder euro). Finn ut mer på http://www.atlascopco.com/.
 
Atlas Copco Geotechnical Drilling and Exploration er en enhet innenfor Atlas Copcos forretningsområde Anlegg- og gruveteknikk. Enheten utvikler, produserer og markedsfører utstyr for prøveboring og bergverksdrift. Enheten har hovedkontor i Märsta i Sverige, og produksjonen er organisert i spesialiserte kompetansesentre i Nord-Amerika, Europa, Afrika og Asia.