Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Produkt- og servicenyheter / Atlas Copco er det første selskapet som tilbyr kompressorer med null energiforbruk - Carbon Zero-serien

Atlas Copco er det første selskapet som tilbyr kompressorer med null energiforbruk - Carbon Zero-serien

2009-06-30

Antwerpen, Belgia, 30. juni 2009: Atlas Copcos divisjon Oil-free Air har kunngjort at firmaets ZR-serie med vannkjølte, oljefrie kompressorer med innebygde energigjenvinningssystemer er de første i verden som er TÜV-sertifiserte for null energiforbruk ved gitte omgivelser. Det har blitt dokumentert at 100 % av den tilførte elektriske energien kan gjenvinnes i form av varmt vann. Med disse Carbon Zero-kompressorene kan industrier som bruker mye varmt vann og damp, som meierier, næringsmiddel- og papirindustrien, farmasøytisk industri, kjemisk og petrokjemisk industri, kraftverksindustri samt renrom- og tekstil-industrien, redusere strømregningene sine kraftig.

ZR425 right.jpg
Energibesparelsene for trykkluftsystemer er svært viktige da energiforbruket vanligvis representerer over 80 % av kostnadene i løpet av kompressorens levetid. Mens trykkluftsystemer gjennomsnittlig står for ca. 10 % av industriens strømforbruk, kan det utgjøre opptil 40 % av fabrikkens strømregning. På bakgrunn av dette har Atlas Copco arbeidet med energibesparende trykkluftløsninger i mange år. Den nye sertifiseringen er enda en milepæl i Atlas Copcos historie med nyskapninger.

"Det er med glede vi kan tilby kundene våre en trykkluftløsning som kan gjenvinne 100 % av den tilførte energien," sier Stephan Kuhn, administrerende direktør for Atlas Copcos forretningsområde Compressor Technique. "I dag har kundene våre strenge mål for å redusere karbondioksidutslippene. Med Carbon Zero-kompressoren kan kundene få trykkluft praktisk talt gratis, noe som påvirker miljøet og sluttproduktet betraktelig."

Den uavhengige Technische Überwachungs-Verein (den tyske tekniske overvåkingsorganisasjonen, eller TÜV) overvåket tidligere i år typetestingen av Atlas Copcos vannkjølte, oljefrie ZR 55-750 skruekompressorserie utstyrt med innebygde energigjenvinningssystemer. Testingen inkluderte sanntidsmåling av den tilførte effekten og uttakskraften som varmt vann. De to målingene ble deretter sammenlignet. Det ble dokumentert at under spesielle utformingsforhold med 40 °C og 70 % relativ luftfuktighet, ble 100 % av den tilførte effekten gjenvunnet.

Mens Carbon Zero-kompressoren komprimerer luft, blir all den tilførte effekten omformet til varme. Denne varmen vises på forskjellige kompressorkomponenter. Utfordringen er å hente opp denne varmen fra alle komponentene som kompresjonselementer, oljekjøleren, mellomkjøleren og etterkjøleren. Det innebygde energigjenvinningssystemet sirkulerer kaldt vann gjennom alle disse komponentene, og som et resultat av varmeoverføringen, produserer den varmt vann på opptil 90 °C. Dette varme vannet kan ha flere bruksområder i industrien.

De fleste industrier kan bruke varmt vann til oppvarming av lokaler, dusjer og lignende. Men industriene som vil dra mest nytte av dette, er de som har et kontinuerlig behov for varmt vann og damp i produksjonen. Vanlige brukere av varmt vann og damp omfatter næringsmiddelfabrikker og meierier (skålding, rengjøring, sterilisering, smelting), papirindustrien (i kokeren og fordampere, og i bleking og laging av papirmasse), tekstilindustrien (farging, stabilisering av håndlagde fibre), den farmasøytiske industrien (fermentering og sterilisering), raffinerier, kjemiske og petrokjemiske anlegg (dampdestillering, forbedret gjenvinning, avskraping, varmesporing), kraftverk (generering av elektrisitet), renrom (fukting).

Det varme vannet eller dampen genereres vanligvis ved hjelp av industrielle kjeler som forbruker elektrisitet eller drivstoff som olje og naturgass. Når det brukes varmt vann fra kompressoren, enten direkte eller som forhåndsoppvarmet tilførselsvann til kjelen, blir drivstofforbruket enten svært redusert eller eliminert. Dette fører til betydelige energibesparelser.

Chris Lybaert, administrerende direktør for Atlas Copcos divisjon Oil-free Air, sier "Alt i alt gir Carbon Zero-kompressoren en dobbel gevinst til kundene våre med både store miljøfordeler og økt lønnsomhet."

Det kan hende at Atlas Copco må offentliggjøre informasjonen som er oppgitt her, i henhold til loven om verdipapirer.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

  • Chris Lybaert, administrerende direktør for forretningsområdet Atlas Copco Compressor Technique – divisjonen Oill-free Air
    Tlf.: +32 3 870 22 09
    E-post: chris.lybaert@be.atlascopco.com

Atlas Copco er en av verdens ledende leverandører av produktivitetsfremmende løsninger til industrien. Produktene og tjenestene varierer fra trykkluft- og gassutstyr, generatorer, produkter for anlegg- og gruveteknikk, industriverktøy og monteringssystemer til relatert ettermarked og utleie. I tett samarbeid med kunder og forretningspartnere, og med 136 års erfaring, utvikler Atlas Copco nyskapende løsninger som gir overlegen produktivitet. Konsernet har hovedkontor i Stockholm i Sverige og driver virksomhet i over 160 markeder over hele verden. I 2008 hadde Atlas Copco 34 000 ansatte og inntekter på 74 milliarder svenske kroner (7,7 milliarder euro). Finn ut mer på www.atlascopco.com.

Oil-free Air er en divisjon innenfor Atlas Copcos forretningsområde Kompressorteknikk. Divisjonen utvikler, produserer og markedsfører oljefrie luftkompressorer for alle slags bransjer over hele verden der luftkvalitet er avgjørende, og kompressorer med oljeinnsprøytning for andre bruksområder. Divisjonen fokuserer på systemer for luftoptimalisering og løsninger for kvalitetsluft som ytterligere forbedrer kundenes produktivitet. Divisjonens hovedkontor og viktigste produksjonsanlegg ligger i Antwerpen i Belgia.


MERKNAD TIL UTGIVERE:
 
Denne pressemeldingen, inkludert et komplett pressesett og bilder og diagrammer i høy oppløsning, kan bestilles på Atlas Copcos nettsted: www.carbonzerocompressors.com