Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Lokale selskapsnyheter / Atlas Copco har blitt anerkjent for sitt arbeid mot HIV/AIDS

Atlas Copco har blitt anerkjent for sitt arbeid mot HIV/AIDS

2009-12-01

Atlas Copco Sør-Afrikas arbeid for å redusere forekomsten av HIV/AIDS blant de ansatte har i år blitt tilkjent SWHAPs (the Swedish Workplace HIV and AIDS Programme) bragdpris.

SWHAPs bragdpris ble innstiftet i 2008 for å oppmuntre til og støtte suksessfulle og nyskapende initiativer på arbeidsplassen. Målet er å forhindre spredning HIV og AIDS og lette effekten av HIV-pandemien.

"Vi er veldig stolte av denne anerkjennelsen av at våre anstrengelser har vært med på å hjelpe folk med å leve et bedre liv," sier Jo Cronstedt, Visepresident for samfunnskontakt ved Atlas Copco AB. "Vi ønsker at programmene våre skal bidra til å øke oppmerksomheten om HIV blant de ansatte, familiene og nærmiljøet deres, redusere stigmaet som omgir infeksjonen og gjenoppbygge håp."

SWHAP-styrets begrunnelse for prisen er følgende: "Gjennom vedvarende engasjement og støtte har Atlas Copco skapt et bærekraftig arbeidsplassprogram mot HIV/AIDS siden 2003. Suksessen er bygd rundt å involvere arbeiderne og ledelsen, noe som skaper tiltro til programmet. Resultatet er at ingen ansatt som først har testet negativt, senere har testet positivt. Andre fordeler med programmet er at det har ført til en anslått innsparing på én million rand i risikokostnader årlig på pensjonsplanen, noe som også kommer de ansatte til gode."

SWHAP er et felles initiativ fra Næringslivets internasjonale råd i Sverige (NIR) og Det svenske metallindustriarbeiderforbundet (IF Metall), med mål om å hjelpe til med å opprette og/eller støtte HIV- og AIDS-programmer ved svenskrelaterte arbeidsplasser i Afrika sør for Sahara. SWHAP opererer for øyeblikket i Botswana, Kenya, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe. Arbeidet er delfinansiert av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete).

De nominerte til årets pris omfattet også Atlas Copco Zambia. Prisen overrekkes Atlas Copco på en seremoni i Stockholm 1. desember.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Atlas Copco er en av verdens ledende leverandører av produktivitetsfremmende løsninger til industrien. Produktene og tjenestene varierer fra trykkluft- og gassutstyr, generatorer, produkter for anlegg- og gruveteknikk, industriverktøy og monteringssystemer til relatert ettermarked og utleie. I tett samarbeid med kunder og forretningspartnere, og med 136 års erfaring, utvikler Atlas Copco nyskapende løsninger som gir overlegen produktivitet. Konsernet har hovedkontor i Stockholm i Sverige og driver virksomhet i over 160 markeder over hele verden. I 2008 hadde Atlas Copco 34 000 ansatte og inntekter på 74 milliarder svenske kroner (7,7 milliarder euro). Finn ut mer på www.atlascopco.com.