Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Atlas Copco gir ut andre utgave av boken Power Tools Ergonomics

Atlas Copco gir ut andre utgave av boken Power Tools Ergonomics

2007-06-29

"Hvis du velger et håndholdt elektrisk verktøy, påvirker du ikke bare oppgaven som verktøyet er ment å utføre, men også operatørens arbeidssituasjon og hele arbeidsmiljøet. Begge disse faktorene har stor påvirkning på brukerens helse, sikkerhet og produktivitet." Dette er hovedtemaet i den andre utgaven av Power Tool Ergonomics, en bok som evaluerer verktøy fra et ergonomisk standpunkt, og er utgitt av Atlas Copco.

Ergonomiboken
Den første utgaven av Power Tool Ergonomics ble skrevet av ergonom Bo Lindqvist og utgitt av Atlas Copco i januar 1997. Den ble positivt mottatt av bilprodusenter og andre store produksjonsvirksomheter i Europa og USA.

Revidert andre utgave

Den andre utgaven av Power Tool Ergonomics, som ble utgitt denne måneden, har blitt revidert og oppdatert av Lars Skogsberg, ansvarlig for Product Ergonomics, Atlas Copco Tools and Assembly Systems.
"Evalueringsmetoden som er utviklet av Bo Lindqvist og presenteres i denne boken, utgjør et betydelig bidrag til vitenskapen om verktøyergonomi," sier Lars Skogsberg. "Så vidt jeg vet er det den eneste boken som dekker hele spekteret av ergonomiske faktorer som er relatert til elektriske verktøy og bruken av disse på arbeidsplassen." 
I tillegg til å vurdere den fysiske utformingen av de viktigste verktøytypene fra et ergonomisk standpunkt, undersøker Power Tool Ergonomics stressfaktorer som brukeren utsettes for, inkl. vibrasjoner, støy, støv og olje. Den undersøker også de forskjellige arbeidsstasjonstypene og forholdet mellom utformingen av ergonomi på arbeidsstasjonen og økonomien i produksjonsenheten. 
I et senere kapittel gis et eksempel på hver av hovedtypene elektriske verktøy, og betydningen av ergonomiske faktorer presenteres i et diagram for hvert verktøy. Det foretas en evaluering av hver faktor.
Atlas Copco’s Advanced Fastening Technology har fire hovedkomponenter og er utformet for å redusere kostnadene og ledetiden under produktutviklingssyklusen.

Verdifullt verktøy for ergonomer

Lars Skogsberg påpeker at boken som har et bredt spekter av informasjon, er et verdifullt referanseverktøy for ergonomer. "Produksjonsdriften har nå funnet veien tilbake til linjeproduksjon, og ergonomer blir involvert i prosjektet på et stadig tidligere tidspunkt. I stedet for å løse problemer etter hvert som de oppstår, inntar de ofte en forebyggende rolle. De får spørsmål om utforming av arbeidsstasjonen, valg av verktøy og planlegging av individuell virksomhet på produksjonslinjen."
Med hjelp fra ergonomer beregner bedriftslederne fortjenesten som kan oppnås hvis ergonomi og arbeidsforhold forbedres på arbeidsplassen. Viktige elementer er verktøy og arbeidsstasjoner som er ergonomisk utformet, reduksjon av repeterende oppgaver, gode arbeidsstillinger på produksjonslinjen og helsemessig gode arbeidsforhold i bedriften.
Lars Skogsberg: "Målet er å eliminere faktorer som kan bidra til lav, individuell produktivitet og dårlig kvalitet. Kvalitetsrelaterte kostnader som avslag og negative holdninger hos kunder, reduseres. På samme måte kan forebyggende, arbeidsrelaterte skader og forstyrrelser eliminere kostnader i forbindelse med sykefravær, rehabilitering og opplæring av vikarer."
Produktivitet starter med menneskene og er tett knyttet til arbeidsforhold, helse og sikkerhet. Power Tool Ergonomics er en verdifull referanse for bedriftsledere og produksjonsplanleggere i et bredt spekter av produksjonsvirksomheter.
Ta kontakt med din lokale representant for Atlas Copco Tools and Assembly Systems for å få et eksemplar av boken.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:


Atlas Copco Tools and Assembly Systems General Industry

Atlas Copco Tools and Assembly Systems General Industry er en enhet innenfor Atlas Copcos forretningsområde Industriteknikk. Enheten markedsfører håndholdte elektriske verktøy og trykkluftverktøy, monteringssystemer, programvare og tjenester til kunder over hele verden innenfor generell ingeniørvirksomhet, luftfart, apparat- og forbrukerelektronikk, transport, kraft- og energiutstyr. Enheten har hovedkontor i Stockholm.