Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Tekstilprodusent innen bilindustrien oppnår store energibesparelser fra spillvarme fra kompressor

Tekstilprodusent innen bilindustrien oppnår store energibesparelser fra spillvarme fra kompressor

2014-07-08

Wilrijk, juli 2014. Autofil Worldwide, en tekstilprodusent innen bilindustrien, har oppnådd gjennomsnittlige kostnadsreduksjoner på 37 000 pund i året og redusert de årlige CO2-utslippene med 260 000 tonn ved å implementere energigjenvinningsteknologi fra Atlas Copcos.

Autofil Worldwide er basert i Sherwood Park i Nottingham i Storbritannia og er en av Europas ledende produsenter og leverandører av polyestergarn til bilindustrien. Ved å gjenvinne varmen som produseres av kompressoren som blir brukt i produksjonsprosessen, kan selskapet øke temperaturen i det nødvendige prosessvannet, noe som reduserer det totale energiforbruket.

Et konstant behov for trykkluft og varmtvann
De primære produksjonsoperasjonene på Autofils anlegg krever et betydelig volum med trykkluft, som leveres via et Atlas Copco-system. Systemet styres av en ES 360-optimaliseringsenhet og består av 12 kompressorer, inkludert tre GA 160+-enheter og en GA 250-kompressor koplet til en frittstående ER-S5-energigjenvinningsenhet. I tillegg til de betydelige behovene for trykkluft på stedet, er det like stort behov for varmtvann til fargeprosessen. En tank på 50 000 liter lagrer vann til flere operasjoner i fabrikkens fargeprosess, og biproduktvarmen fra GA 250-kompressoren brukes til å forvarme dette vannet til rundt 50 °C, i stedet for å være avhengig av ekstra gasskraft for å varme det ved brukerstedet.

Gjenvinner mer enn 1,4 millioner KWh energi i året 
Dette gjøres mulig av ER-S5-energigjenvinningsenheten, der varm olje fra kompressorens luftuttak ledes gjennom en varmeveksler i rustfritt stål. Varme fra oljen overføres til kjølig vann på motsatt side av varmeveksleren, noe som produserer en kontinuerlig strøm av varmt vann fra ER-uttaket. Vannkretsen mellom tanken og ER-enheten erstatter kjøligere vann med oppvarmet vann. Etter et par timer oppnår denne kretsen sin optimale inntaks-/uttakstemperatur: inntaksvann fra toppen av tanken til akuttmottaket på ± 30 °C; uttaksvann føres tilbake fra ER til bunnen av tanken ved ± 55 °C, og får dermed en temperaturøkning på 25 °C. Basert på at kompressoren er i drift 8424 timer per år, gjør kombinasjonen av GA 250- og ER-S5-enhetene at det gjenvinnes mer enn 1,4 millioner KWh energi i året. Besparelsene er innlysende: å øke temperaturen på samme mengde vann med en gassdrevet varmekilde ville ha kostet Autofil 37 096 pund årlig og ville ha generert 260 000 tonn CO2.

ES 360-optimaliseringskontroller muliggjør en 360-graders visualisering
Steve Charlton, teknikk- og IT-direktør hos Autofil, kommenterer denne betydelige reduksjonen i selskapets karbonavtrykk: " Vi er et energibesparende selskap og arbeider konstant for forbedret effektivitet og energibesparende løsninger i måten vi driver vår virksomhet. Atlas Copcos serviceteam for forretningsområdet Kompressorteknikk har levert bærekraftige energibesparende løsninger over de siste årene for å bidra til at vi kan redusere energiforbruket for trykkluft, spesielt implementeringen av deres ES 360-optimaliseringskontroll som tilpasser tilførselen etter behovet, og som gir oss en helhetlig kontroll over trykkluftinstallasjonen med tanke på trykk, forsyning og behov. Nå har vi i tillegg lagt til en energigjenvinningsenhet for å optimalisere installasjonen."

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:


Atlas Copco er en verdensledende leverandør av bærekraftige produktivitetsfremmende løsninger. Gruppen leverer innovative kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Atlas Copco utvikler produkter og tjenester som fokuserer produktivitet, energieffektiv, sikkerhet og ergonomi. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i mer enn 180 land. I 2013 hadde Atlas Copco en omsetning på 84 milliarder svenske kroner (9,7 milliarder euro) og mer enn 40 000 ansatte.

Atlas Copcos forretningsområde for kompressorteknikk leverer industrikompressorer, vakuumløsninger, gass- og prosesskompressorer og ekspandere, luft- og gassbehandlingsutstyr samt luftbehandlingssystemer. Forretningsområdet har et globalt servicenettverk og utvikler nyskapende løsninger for bærekraftig produktivitet i produksjons-, olje- og gass- og prosessindustrier. Hovedenhetene for produktutvikling og produksjon ligger i Belgia, Tyskland, USA, Kina og India.