Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Atlas Copco-kompressorer arbeider under polare forhold ved en norsk gruve

Atlas Copco-kompressorer arbeider under polare forhold ved en norsk gruve

2014-03-11

Wilrijk i Belgia, mars 2014. Temperaturene ved den avsidesliggende norske jernmalmgruven Sydvaranger kan komme ned i –35 °C. For å holde driften i gang er gruven avhengig av lufttørkere, roterende skruekompressorer med oljeinnsprøytning og oljefrie kompressorer fra Atlas Copco. Sydvaranger hadde tre grunner til å velge Atlas Copco som deres leverandør: "pålitelighet, livssykluskostnader og energieffektivitet".

GA 110
Jernmalmgruven Sydvaranger ligger helt nordøst i Norge, omtrent 400 km nord for polarsirkelen. Den er plassert i fjellterreng over Kirkenes og Bøkfjorden, som strekker seg ut til Barentshavet.

Einar Berg, seniorrådgiver ved gruven, vet alt som er verdt å vite om dagbruddene og kvaliteten på malmen og berggrunnen. "Værforholdene er den største utfordringen for gruvedriften i området", forteller han. "Somrene er lyse og varme, men om vinteren kan temperaturene være så lave som –35 grader."

Atlas Copco har levert lufttørkere, roterende skruekompressorer med oljeinnsprøytning og oljefrie kompressorer til gruven. "Vi så umiddelbart at de ekstreme temperaturene krevde et pålitelig valg av lufttørkere", sier Rune Mjørud Hansen, distriktssjef for Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia. "Sydvaranger Gruve har valgt BD-tørkere til anlegget deres, noe som gir dem ren og tørr luft med garantert duggpunkt på minst –40 °C. Trykkluft er kjernen i produksjonen, og dersom luften fryser, må produksjonen stoppes."

Gruvens aktive brudd, Bjørnevatn, ligger bare to kilometer fra grensen mot Russland. Grovt knust malm transporteres på et åtte kilometer langt jernbanespor – den nordligste jernbanen i Europa – ned til Kirkenes. Her gjennomgår den ytterligere fresing og spalting og gjøres om til konsentrat som fraktes til smelteanlegg i Asia eller Europa.

"Det som for noen er et avsidesliggende sted, kan være en fordel for andre", sier Berg. Den første kommersielle lasten som ble fraktet over Nordøstpassasjen var jernmalm fra Sydvaranger på vei til Kina i 2010. Denne ruten sparer 40 % på tid, drivstoff og utslipp sammenlignet med en tradisjonell rute.

Kompressorinstallasjon i Sydvaranger
Arnfinn Mentyjærvi, avdelingsleder for mekanisk vedlikehold ved gruven, sier at Sydvaranger-gruven hadde tre grunner til å velge utstyr fra Atlas Copco – "pålitelighet, livssykluskostnader og energieffektivitet".

"Du kan se på prislappen, eller du kan se på de totale kostnadene", sier Mentyjærvi. "Vi bestemte oss for å investere i kvalitet. Vi hadde erfaring fra tidligere produksjon i gruven og visste at vi kan stole på utstyr fra Atlas Copco, og at tilgangen til reservedeler var god."

Energieffektivitet har blitt stadig viktigere innenfor gruveindustrien. Det er også knapphet på energi. "Da gruven ble stengt i 1996, skapte det et strømoverskudd i området, som da ble brukt til andre virksomheter", sier Mentyjærvi. "Da gruven ble satt tilbake i drift, måtte vi bygge opp en ny forsyningskjede, men tilgangen til elektrisitet er ikke ubegrenset, og dette har satt ekstra fokus på bruk av energieffektivt utstyr."

Hansen påpeker at selv om kompressorene ikke er de største strømforbrukerne ved Sydvaranger Gruve, vil det å minimere driftskostnadene føre til overlegen produktivitet. "Lavt trykkfall og dynamisk kontroll med duggpunktavhengig bytting var avgjørende", sier han. "Med den frekvenskontrollerte, oljefrie kompressoren ZR400VSD, som gir nøyaktig trykkontroll, er det ikke uvanlig å ha energibesparelser på opptil 35 %."

Sydvaranger Gruve har en 24-timers servicekontrakt med Atlas Copco, og det er 20 ansatte ved anlegget som utfører vedlikehold, service og reparasjoner på boreriggutstyret. Einar Berg sier at ordningen fungerer bra. "Vi har daglige møter der vi planlegger og justerer vedlikeholdet etter produksjonen", sier han "Det gir oss fordelaktig fleksibilitet, og det har vært svært få problemer." Atlas Copco har også levert belysningssett og flere ulike typer borerigger og topphammerrigger til Sydvaranger.

Faktaboks: Sydvaranger Gruve AS

Eksporten av konsentrat fra magnetittjernmalm fra Sydvaranger startet opp i 1910, etter åpningen av gruven i 1906. Nesten 200 millioner tonn med råmalm ble produsert frem til 1996, da en nedgang i etterspørselen og lave priser tvang gruven til å legge ned. Gruven, samt jernbanen og produksjonsfasilitetene, ble deretter restaurert mellom 2007 og 2009. Sydvaranger Gruve AS er et datterselskap av det Australia-baserte Northern Iron Ltd, med det norske Tschudi Shipping Company som den største eieren. I dag drifter Sydvaranger et dagbrudd ved Bjørnevatn og transporterer malmen langs et privat jernbanespor til Kirkenes der det blir behandlet og fraktet. Selskapet har mer enn 400 ansatte og bruker mer enn 100 leverandører. Produksjonen i 2012 var på 2 millioner tonn konsentrat, og selskapet forventer å nå sin nominelle kapasitet på 2,8 millioner tonn årlig i 2013. Arbeidsplanen er å doble kapasiteten innen 2017.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:


Atlas Copco er en verdensledende leverandør av bærekraftige produktivitetsfremmende løsninger. Gruppen leverer innovative kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Atlas Copco utvikler produkter og tjenester som fokuserer produktivitet, energieffektiv, sikkerhet og ergonomi. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i mer enn 180 land. I 2013 hadde Atlas Copco en omsetning på 84 milliarder svenske kroner (9,7 milliarder euro) og mer enn 40 000 ansatte.

Atlas Copcos forretningsområde for kompressorteknikk leverer industrikompressorer, vakuumløsninger, gass- og prosesskompressorer og ekspandere, luft- og gassbehandlingsutstyr samt luftbehandlingssystemer. Forretningsområdet har et globalt servicenettverk og utvikler nyskapende løsninger for bærekraftig produktivitet i produksjons-, olje- og gass- og prosessindustrier. Hovedenhetene for produktutvikling og produksjon ligger i Belgia, Tyskland, USA, Kina og India.