Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Henkel sparer energi med Atlas Copcos trykkluftløsninger for effektiv og sikker produksjon

Henkel sparer energi med Atlas Copcos trykkluftløsninger for effektiv og sikker produksjon

2014-01-07

Wilrijk, Belgia, januar 2014. Henkel Central Eastern Europe (CEE) i Wien har spart energi på sitt moderne produksjonsanlegg for vaskemidler ved å etablere tre luftnettverk som mates av Atlas Copco-kompressorer med ulike driftstrykk for ulike bruksområder på hele anlegget.

Kompressorer mater luft inn i tre ulike luftnettverk

Fra venstre til høyre: Franz Kriz, Atlas Copco, Christian Weiser og Hannes Dengg, Henkel Østerrike


Henkel CEE, basert i Wien, Østerrike, er et av de mest vellykkede merkevareselskapene i Øst-Europa. Wien er også hjemmet til et av de mest moderne produksjonsanleggene for vaskemidler, med fokus på produksjon av flytende vaskemidler. Det produseres omtrent 230 000 tonn med vaskemidler hvert år, noe som betyr et tilsvarende høyt behov for trykkluft for hele anlegget i Wien. Produksjonsanlegget betjenes med mange skruekompressorer med oljeinnsprøytning, for eksempel GA 160 med drivenhet med variabel hastighet (VSD), så vel som oljefrie ZA-/ZR-skruekompressorer av klasse 0. Over hele anlegget varierer behovet for trykkluft avhengig av bruksområdet. For påfylling og tømming av tankbiler kreves det et lavtrykksnettverk på 3 bar. For å kontrollere luften som driver enhetene på anlegget, kreves det et arbeidstrykk på 7 bar, og det brukes et arbeidstrykk på 11 bar for produksjonsområdet for strekkformblåsing, der PET-flaskene lages. På grunn av dette bestemte Henkel seg for å sette opp tre trykkluftsnettverk med ulike driftstrykk for å oppnå kostnadseffektivitet og energisparing.

Klasse 0-sertifisering betyr null risiko for oljeforurensning

"Hvis hele nettverket skulle betjenes med 11 bar, ville det bety bortkastet energi, siden hver reduksjon på 1 bar fører til en energibesparelse på 7 prosent", forklarer Di Hannes Dengg, teknisk direktør i Henkel CEE i Wien. Atlas Copcos nyskapende design for både GA- og ZA-/ZR-kompressorseriene har en drivenhet med variabel hastighet som ytterligere reduserer strømkostnadene med opptil 35 prosent i gjennomsnitt ved å automatisk justere lufttilførselen for å dekke behovet. På anlegget i Wien varierer driveffekten henholdsvis mellom 75 og 315 kW. I tillegg, når hastighetsstyrte kompressorer brukes i vintermånedene, brukes det spillvarme fra de luftkjølte kompressorene til å varme opp lagerhyllene, et bevis på Henkels engasjement for bærekraft. Absorpsjonstørkere med kald luft og trykkluftfiltre sørger for ren og sikker produksjon. Dette er avgjørende innen produksjon av vaskemidler, og klasse 0-sertifiseringen av ZA-/ZR-kompressorene betyr null risiko for oljeforurensning for Henkels produkter. 

Globale aktører er foretrukne partnere

Produksjonen er ikke begrenset til anlegget i Wien. Henkel har også anlegg i land i Sentral- og Øst-Europa, inkludert Tyrkia, Serbia, Ungarn og Polen. "Med produksjonsanlegg i ulike land er det viktig å arbeide med en pålitelig partner som leverer pålitelige varer og som støtter oss med generell prosjektutvikling. Atlas Copco er en global aktør innenfor trykkluftteknologi og garanterer konsulentvirksomhet og service på stedet med sin verdensomspennende tilstedeværelse", forklarer Christian Weiser, leder for flytende produksjon hos Henkel CEE. 

Om Henkel CEE

Henkel CEE, basert i Wien i Østerrike, er ett av de mest vellykkede merkevareselskapene i Øst-Europa. Henkel CEE er markedsleder innen hårpleieprodukter, lim og overflateteknologi i regionen. Henkel CEE har en ledende posisjon innen vaskemidler og rengjøringsmidler. Selskapet har virksomheter i 32 land i Sentral- og Øst-Europa, så vel som i Sentral-Asia. I 2012 hadde selskapet ca. 9000 ansatte og registrert salg på 3024 milliarder euro. 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:


Atlas Copcos forretningsområde Kompressorteknikk leverer industrikompressorer, gass- og prosesskompressorer og ekspansjonssystemer, luft- og gassbehandlingsutstyr samt luftbehandlingssystemer. Forretningsområdet har et globalt servicenettverk og tilbyr spesielle utleietjenester. Kompressorteknikk utvikler nyskapende løsninger for bærekraftig produktivitet i produksjons-, olje- og gass- og prosessindustrier. Hovedenhetene for produktutvikling og produksjon ligger i Belgia, Tyskland, USA, Kina og India. 

Atlas Copco er et industrikonsern med en verdensledende posisjon innen kompressorer, ekspandere og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Atlas Copco leverer løsninger for bærekraftig produktivitet ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver global virksomhet i mer enn 170 land. I 2012 hadde Atlas Copco 39 800 ansatte og en omsetning på 90,5 milliarder svenske kroner (10,5 milliarder euro).