Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Northumbrian Water velger energieffektiv skrueblåserteknologi fra Atlas Copco

Northumbrian Water velger energieffektiv skrueblåserteknologi fra Atlas Copco

2013-09-23

Wilrijk i Belgia, september 2013. Northumbrian Water, en ledende leverandør av tjenester innen vann og kloakknett i det nordøstlige England, har valgt skrueblåserteknologi fra Atlas Copco til å bidra til å redusere energiforbruket og minimere vedlikeholdskostnadene ved sitt kloakkbehandlingsanlegg i Newton Aycliffe i County Durham.

Selskapet, som tidligere har blitt tildelt priser som Queens Award for Enterprise for bærekraftig utvikling og årets vannselskap, trenger en konstant, pålitelig tilførsel av luft på omtrent 480 mbar for aerobisk behandling av avløpsvann ved anlegget i Newton Aycliffe. Denne prosessen benytter bakterier til å bryte opp avfallspartikler og krever store mengder luft blåst inn i ventilasjonstanker for å opprettholde det ønskede nivået av oppløst oksygen i oppdemmingssystemet for avløpsvannet – en biologisk prosess som vanligvis bruker opptil 70 % av energien som forbrukes på anlegget. Det er en holdningsendring innen vannindustrien om at det mye brukte designprinsippet i lobeblåsere ikke lenger oppfyller dagens behov om lave karbonutslipp, og at operatører kan dra vesentlig nytte av energibesparelser ved å bytte ut konvensjonelt lobeutstyr til fordel for innovativ skrueteknologi. 

Northumbrian Water bestemte seg for å bytte ut én lobeblåser med Atlas Copcos ZS skrueblåserteknologi. Etter installasjonen av den nye ZS-blåseren, utførte Northumbrian Water en sammenlignende ytelsestest mellom de eksisterende lobeblåserne og Atlas Copcos ZS-teknologi. Den avslørte at den eksisterende lobeblåseren brukte omtrent 19 % mer energi for den samme effekten. 

Basert på disse testresultatene og kontinuerlige pålitelighetsproblemer med lobeblåsere, ble det bestemt å erstatte enda en lobeblåser med en Atlas Copco ZS90-VSD lavtrykks, oljefri roterende skrueblåser. Blåserenheten omfatter en komplett pakke basert på et enkelt innebygget prinsipp: presisjons registerdrev holder ørlite klaring mellom to inngripende skrueelementer, som aldri kommer i kontakt. Det er ikke nødvendig med smøring i kompresjonskammeret, og spesialutformede tetninger hindrer rotorer med olje i å trenge inn i kompresjonskammeret. Inntaksluften blir komprimert mellom rotorene og rotorhusene, og oljefri luft uten trykksvingninger på omtrent 480 mbar leveres ved en utmatingshastighet på 4000 m3/t, avhengig av prosesskravene.

Northumbrian Water har nå sendt Atlas Copco en tredje bestilling for å bytte ut de resterende to lobeblåserenhetene installert ved behandlingsanlegget for avløpsvann i Newton Aycliffe med to ZS 90-skrueblåsere. Alan Harle, ingeniøren ved Northumbrian Water som gjennomførte den sammenlignende testen, uttalte: "Fra et driftsperspektiv har Atlas Copcos ZS-blåsere vist god ytelse, spesielt sammenlignet med de allerede sittende blåserne, og vi er svært fornøyd med forbedringen på 20 % som vi allerede har sett. At NWL har valgt å erstatte alle blåserne med enheter fra Atlas Copco, taler sitt tydelige språk."

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Atlas Copco er et industrikonsern med en verdensledende posisjon innen kompressorer, ekspandere og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Atlas Copco leverer løsninger for bærekraftig produktivitet ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver global virksomhet i mer enn 170 land. I 2012 hadde Atlas Copco 39 800 ansatte og en omsetning på 90,5 milliarder svenske kroner (10,5 milliarder euro).

Atlas Copcos forretningsområde Kompressorteknikk leverer industrikompressorer, gass- og prosesskompressorer og ekspandere, luft- og gassbehandlingsutstyr samt luftbehandlingssystemer. Forretningsområdet har et globalt servicenettverk og tilbyr spesielle utleietjenester. Kompressorteknikk utvikler nyskapende løsninger for bærekraftig produktivitet i produksjons-, olje-og gass- og prosessindustrier. Hovedenhetene for produktutvikling og produksjon ligger i Belgia, Tyskland, USA, Kina og India.