Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Atlas Copco-kompressorer forsyner Storbritannias største fyllestasjon med komprimert naturgass til kjøretøy.

Atlas Copco-kompressorer forsyner Storbritannias største fyllestasjon med komprimert naturgass til kjøretøy.

2013-09-19

Wilrijk, september 2013. Kompressorer fra Atlas Copco Greenfield spiller en vesentlig rolle i Storbritannias største fyllestasjon for komprimert biometannaturgass (Bio-CNG) i Crewe i tråd med selskapets globale engasjement for et renere miljø og bærekraftig produktivitet.

Atlas Copco CNG-kompressorer – CNG-service, Crewe 2
Den nylig åpnede fyllestasjonen, som drives av CNG Services Ltd., tilbyr drivstoff som kan gi en reduksjon på 80 % i CO2 og NOx-utslipp, og har potensiale til å senke drivstoffkostnadene med nesten en tredjedel.

Stasjonen, som ble offisielt åpnet av parlamentsmedlem Edward Timpson, er det største anlegget av sitt slag i Storbritannia og tilbyr svært pålitelig drivstoffoppfylling med kapasitet til å fylle 500 tungtransportkjøretøy om dagen ved hjelp av tre hurtigfyllende slanger, og den gjør Crewe til et viktig strategisk punkt for transport i Storbritannia. Stasjonen fyller allerede fem CNG-lastekjøretøy som går på to typer drivstoff for GIST/M&S, tre for Tenens Environmental og ett for Ceva Logistics/Tesco.  
Med økende oljepriser er høye dieselkostnader en stor bekymring for flåteansvarlige. CNG er en kostnadseffektiv løsning for alternativt drivstoff som vil redusere drivstoffregningene til forretningsflåter, samtidig som kjøretøyenes yteevne holdes på et nivå som kan sammenlignes med tradisjonelt drivstoff. Med CNG kan et typisk transportfirma regne med 30 % reduksjon i drivstoffkostnadene per mil for et trekkjøretøy som går på to typer drivstoff.

Atlas Copco CNG-kompressorer – Paul ONeill
Komprimert naturgass lages av naturgass som hentes fra det nasjonale sentralnettet for gass på 7 bar. På CNG-fyllestasjonen i Crewe brukes enheter fra Atlas Copco Greenfield til å komprimere gass til 300 bar, som deretter lagres i en bank av høytrykksbeholdere som kan holde på omtrent 4000 kg CNG, klar til å overføres via en hurtigfyllende drivstoffpumpe på 200 og 250 bar til kjøretøyene. Denne operasjonen utføres av tre C41JI 14AGP-kompressorer fra Atlas Copco Greenfield som er firetrinns kompresjonsenheter på 110 kW som yter 450 Sm3/t med et inntakstrykk på 5,5 bar(a).

I en kommentar om rollen til Atlas Copco Greenfield innenfor foretaket sa John Baldwin, administrerende direktør ved CNG Services Ltd.: "Når de kjører på full kapasitet, utfører fyllestasjonens kompressorer omtrent 2000 timer i året og med planlagt vedlikehold forventes en lang og pålitelig levetid fra enhetene. Vi sikter mot å bygge mange flere slike fyllestasjoner, som skal plasseres strategisk ved transportknutepunkter. Det 6000 km lange høytrykks-gassnettet er en flott kilde til lav-karbon, tørr naturgass. Det er også en vesentlig nasjonal fordel og betyr at 90 % av Storbritannias største distribusjonssentre er innen 2 km av en energikilde til lave kostnader og med lavt CO2-utslipp til kjøretøyene sine, spesielt dersom naturgassen er laget av organisk avfall og føres inn i nettet som biometan."

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:
Atlas Copco er et industrikonsern med en verdensledende posisjon innen kompressorer, ekspandere og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Atlas Copco leverer løsninger for bærekraftig produktivitet ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver global virksomhet i mer enn 170 land. I 2012 hadde Atlas Copco 39 800 ansatte og en omsetning på 90,5 milliarder svenske kroner (10,5 milliarder euro).

Atlas Copcos forretningsområde Kompressorteknikk leverer industrikompressorer, gass- og prosesskompressorer og ekspandere, luft- og gassbehandlingsutstyr samt luftbehandlingssystemer. Forretningsområdet har et globalt servicenettverk og tilbyr spesielle utleietjenester. Kompressorteknikk utvikler nyskapende løsninger for bærekraftig produktivitet i produksjons-, olje-og gass- og prosessindustrier. Hovedenhetene for produktutvikling og produksjon ligger i Belgia, Tyskland, USA, Kina og India.