Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Kompressorer fra Atlas Copco hjelper CHEP å redusere karbonutslipp med over 1000 tonn

Kompressorer fra Atlas Copco hjelper CHEP å redusere karbonutslipp med over 1000 tonn

2013-06-27

CHEP, verdensledende leverandør av løsninger innen palle- og container-leasing, har spart betydelig mye energi gjennom å installere energibesparende kompressorer fra Atlas Copco på sine produksjons- og reperasjonsanlegg i Storbritannia. Gjennom dette prosjektet skal CHEP ha spart miljøet for over 1000 tonn CO2-utslipp.

Atlas Copco Storbritannia - AT0226-CHEP-paller
CHEP har et raffinert nettverk av servicesentere som er strategisk plassert på tvers av Storbritannia, hvor paller returneres, inspiseres og repareres før de blir send ut igjen til forsyningskjeden. Syv av disse anleggene har installert Atlas Copco-utstyr, inkludert 8–9-bar trykkluft som brukes til å transportere trepallene rundt i inspiserings- og repareringsprosessen. Hver reparasjonsbenk har også to luftdrevne spikerpistoler, og hvert servicesenter har gjennomsnittlig 20 benker. Disse installasjonene har til sammen bidratt til å optimalisere trykkluftsystemet på hvert av sentrene så vel som eliminert luftlekkasjer.

CHEP er en bærekraftig og miljøbevisst organisasjon og er fast bestemt på å minimere dens energibehov og karbonutslipp. Selskapets anleggsledere i Storbritannia gjennomførte en 18 måneder lang granskning av energieffektivitet og CO2-utslipp på selskapets prosesseringsanlegg. Prosjektet inkluderte overvåking og vurdering av kompressorsystemets effektivitet på de syv serviceanleggene.

Som del av denne granskningen av energiforbruk og ytelse, installerte Atlas Copcos disributør i Manchester, Compressor Engineering, iiTrak-dataloggingsenheter for en bestemt periode på hver av kompressorinstallasjonene. Disse dataene førte til konklusjonen at ved å installere mer ennergibesparende kompressorer, sammen med et program med planlagt og forebyggende vedlikehold, kan optimal ytelse nås, sammen med reduserte energikostnader og økte karbonbesparelser. 

Atlas Copco CHEP kompressorinstallasjon
Ved utgangen av 2011 installerte CHEP et antall nye skruekompressorer fra Atlas Copcos GA-serie på fem av anleggene og overførte andre eksisterende enheter mellom selskapets to resterende anlegg. Alle de installerte Atlas Copco-maskinene hadde teknologi for drivenhet med variabel hastighet som tilpasser kompressoreffekt til vekslende luftbehov – med potensial for å realisere energibesparelser på omkring 35 %. CHEP valgte også å understøtte de nye VSD-kompressorene og eksisterende maskiner med en Atlas Copco Comfort Air-tjeneste- og vedlikeholdspakke som håndteres av Compressor Engineering.

Simon Wood, anleggsleder ved CHEPs servicesenter i Pontefract og sjef for dette prosjektet, var svært fornøyd med utfallet av kompressoroppgraderingen: "Forholdet vårt til Atlas Copco i Storbritannia er fantastisk, og hele prosjektet har vært en rungende suksess. Servicen og Atlas Copcos "vi gjør alt vi kan"-tilnærming har vært utrolig gjennomført, og ytelsen maskinene har levert har bidratt til målene våre for bærekraftighet på tvers av selskapet."

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:

CHEP er den globale leder innen returnerbare og gjenbrukbare emballasjeløsninger, og forsyner mange av verdens største selskaper innen sektorer som forbruksvarer, råvarer, drikkevarer og biler. CHEPs tjeneste er miljømessig bærekraftig og øker kunders effektivitet samtidig som den reduserer driftsrisiko og produktskader. CHEPs over 7000 ansatte og rundt 300 millioner paller og containere tilbyr uslåelig dekning og eksepsjonell verdi og understøtter mer enn 500 000 kunder i mer enn 50 land. Kundeportfolioen vår inkluderer globale selskaper og merker slik som Unilever, Procter & Gamble, Syscko, Kellogg's, Kraft, Nestlé, Ford og GM. CHEP er en del av Blambles Limited. Mer informasjon finner du på www.chep.com.

Atlas Copco
er et industrikonsern med en verdensledende posisjon innen kompressorer, ekspansjonssystemer og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Konsernet leverer bærekraftige løsninger som øker kundenes produktivitet ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i mer enn 170 land. I 2012 hadde Atlas Copco 39 800 ansatte og en omsetning på 90,5 milliarder svenske kroner (10,5 milliarder euro).