Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Vannbehandlingsanlegg for avløpsvann sparer 31 % energi med Atlas Copco 55 kW-blåser

Vannbehandlingsanlegg for avløpsvann sparer 31 % energi med Atlas Copco 55 kW-blåser

2012-10-30

Med et sparemål satt på 25 % for den danske industrien for vannbehandling for avløpsvann, optimaliseres alle delene av driften, slik at til og med lufting er høyt prioritert. Vannbehandlingsanlegget for avløpsvann i Skanderborg i Danmark erstattet nylig en av sine 75 kW lobeblåser med en ny 55 kW Atlas Copco ZS-skrueblåser, og fikk derfor redusert energiforbruket med 31 %.

ZS 55 Standard
Opptil 70 % av energiforbruket til et vannbehandlingsanlegg for avløpsvann består av lavtrykkslufting av avløpsvannet, og innsparing i denne delen av prosessen er derfor svært viktig. Atlas Copcos ZS-skrueblåsere er gjennomsnittlig 30 % mer energieffektive enn lobeblåsere. Dette er bevist av selvstendige tester gjort av TÜV og av vannbehandlingsanlegg i Skandinavia.

"Skanderborg vannbehandlingsanlegg hadde problemer med luftingen når de brukte lobeblåsere, så vi foreslo at de kunne prøve Atlas Copco ZS-blåserne", sier Flemming Broksø, salgsingeniør ved Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia.

Atlas Copco leverte en ny 55 kW blåser med frekvensstyring, som drives ved 0,7 bar(e), til Skanderborg vannbehandlingsanlegg. Denne erstattet en 75 kW lobeblåser i en av luftingens prosesslinjer.

"Vi valgte Atlas Copco som leverandør av vår nye blåser fordi de viste at det var mulig med energisparing på 30 % sammenlignet med vår gamle lobeblåser", sier Ivan Andersen ved Skanderborg vannbehandlingsanlegg.

I august hvert år i Skanderborg finner den tradisjonelle sommerfestivalen sted. På dette tidspunktet av året er arbeidsmengden høyest for Skanderborg vannbehandlingsanlegg, og blåserne jobber med maksimal kapasitet. Under festivalen utførte Skanderborg vannbehandlingsanlegg en test for å sammenligne energiforbruket til de to identiske luftprosesslinjene.

Begge linjene er utstyrt med to blåsere hver – en med frekvensstyring og en med fast hastighet. Driften er satt opp slik at blåseren med frekvensstyring fungerer som primærblåsere, mens blåseren med fast hastighet kobles inn når etterspørselen for lavtrykksluft øker. 
Åpen tabell
Linje 1Linje 2
1 75 kW lobe-blåser, variabel hastighet1 Atlas Copco ZS55VSD-700-skrueblåser, variabel hastighet
1 75/62 kW (dobbel hastighet) lobeblåser, fast hastighet1 75/62 kW (dobbel hastighet) lobeblåser, fast hastighet
ResultatetResultatet
Totalt energiforbruk: 19 989 kWhTotalt energiforbruk: 14 492 kW
Tallene viser en total energisparing for linje 2 – inkludert Atlas Copco ZS-skrueblåser – på 31 %.

"Atlas Copco ZS-skrueblåser fungerer veldig bra, bedre enn forventet. Den kjører jevnt og har, i tillegg til å ha erstattet en større lobeblåser, senket tiden som lobeblåseren med fast hastighet må støtte VSD-blåseren i luftprosesslinjen", sier Ivan Andersen.

"Dette har gitt oss store energibesparelser og vi har beregnet at inntjeningstiden til ZS-blåseren er så lavt som 16 måneder. Vi har også kommet oss gjennom Skanderborg sommerfestivalen uten noe nedetid, og den kjører mer stillegående enn den gamle lobeblåseren", konkluderer han.

Les mer om den nyeste ZS-blåserteknologien.

Last ned et ZS 55-bilde her. 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:

Atlas Copco er et industrikonsern med en verdensledende posisjon innenfor kompressorer, ekspandere og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Konsernet leverer bærekraftige løsninger som øker kundenes produktivitet ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i mer enn 170 land. I 2011 hadde Atlas Copco 37 500 ansatte og en omsetning på 81 milliarder svenske kroner (9 milliarder euro).

Atlas Copcos forretningsområde Kompressorteknikk leverer industrikompressorer, gass- og prosesskompressorer og ekspandere, luft- og gassbehandlingsutstyr samt luftbehandlingssystemer. Forretningsområdet har et globalt servicenettverk og tilbyr spesielle utleietjenester. Kompressorteknikk utvikler nyskapende løsninger for bærekraftig produktivitet i produksjons-, olje-og gass- og prosessindustrier. Hovedenhetene for produktutvikling og produksjon ligger i Belgia, Tyskland, USA, Kina og India.