Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Pressen / Applikasjonshistorier / Britisk industri vil oppnå en strøminnsparing på 16,5 millioner kWh ved å bruke kompressorer med frekvensstyring

Britisk industri vil oppnå en strøminnsparing på 16,5 millioner kWh ved å bruke kompressorer med frekvensstyring

2012-07-16

Antwerpen, 16. juli: Forskning utført av trykkluftprodusenten Atlas Copco viser at britisk industri vil oppnå en strøminnsparing på mer enn 16,5 millioner kWh*(1) i 2012 ved å bruke selskapets kompressorer med frekvensstyring (VariableSpeedDrive). Kraften som spares tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på rett under 9 millioner kg*(2).

ZR 315 VSD FF
Paul Clark, avdelingssjef hos Atlas Copcos Industrial Air Division i Storbritannia, sier følgende: "Teknologien med frekvensstyring (VSD) har vært i bruk i mange år og har stadig bevist sin effektivitet innen bruksområder der det brukes trykkluft. Likevel er det mange bedrifter som ikke bruker denne teknikken, selv om den er tilgjengelig i rimelig prisede utgaver. Våre nylig offentliggjorte tall viser tydelig det store potensialet for strøminnsparing knyttet til Atlas Copcos VSD-kompressorteknologi, samt den lønnsomme kapital- og karboninnsparingen dette gir britiske bedrifter."

Mengden kWh tilsvarer energiforbruket til mer enn 5000 britiske husholdninger*(3) og gir tilsvarende gode resultater når det gjelder å redusere CO2-utslipp. I 2012 har Atlas Copcos VSD-kompressorer potensialet til å redusere utslippene fra britisk industri med nesten 9 millioner kg CO2, noe som tilsvarer ca. 80 millioner fly-kilometer eller 2000 turer rundt kloden*(4).

Paul Clark forklarer: "Disse innsparingene viser at Atlas Copcos VSD-kompressorer ikke bare vil sørge for at britiske bedrifter bruker mindre energi og penger, men også betydelig redusere karbonutslippene deres, noe som har en direkte og positiv innvirkning på miljøet."

Du kan laste ned et bilde av en ZR 315VSD-kompressor ved å bruke denne koblingen:
http://multimedia.atlascopco.com/sharesearchentry.jspx?q=ac0032268

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:

Atlas Copco er et industrikonsern med en verdensledende posisjon innen kompressorer, ekspandere, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Konsernet leverer bærekraftige løsninger som øker kundenes produktivitet ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm i Sverige og driver virksomhet i mer enn 170 land. I 2011 hadde Atlas Copco 37 500 ansatte og en omsetning på 81 milliarder svenske kroner (9 milliarder euro). Gå til www.atlascopco.no hvis du vil ha mer informasjon.

Atlas Copcos forretningsområdeKompressorteknikk leverer industrikompressorer, gass- og prosesskompressorer og ekspandere, luft- og gassbehandlingsutstyr samt luftbehandlingssystemer. Forretningsområdet har et globalt servicenettverk og tilbyr spesielle utleietjenester. Kompressorteknikk utvikler nyskapende løsninger for bærekraftig produktivitet i produksjons-, olje-og gass- og prosessindustrier. Hovedenhetene for produktutvikling og produksjon ligger i Belgia, Tyskland, USA, Kina og India.

Atlas Copco Compressors er Atlas Copco-gruppens salgs- og tjenesteavdeling i Storbritannia. De leverer stasjonære luftkompressorer, både oljefrie og med oljeinnsprøytning, gass- og prosesskompressorer, turboekspandere, nitrogengeneratorer, luftbehandlingsutstyr (slik som trykklufttørkere, -kjølere og -filtre), luftdistribueringssystemer samt spesialkonstruerte pakker.

*(1) – Basert på en typisk 25 % strøminnsparing og 4000 driftstimer årlig når en VSD-kompressor sammenlignes med en kompressor med konstant hastighet.
*(2) – Basert på en omregning av 16,5 millioner kW til karbonutslipp. Kilde: Carbon Trust http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/carbon-footprinting/pages/conversion-factors.aspx
*(3) – Basert på et typisk middels husholdningsforbruk av strøm på 3300 kWh. Kilde: http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/domestic%20energy%20consump%20fig%20FS.pdf
*(4) – Basert på utregninger gjort av AMEX