Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Gruppen / Bærekraft / Miljø / Bruk av ressurser

Bruk av ressurser

Atlas Copco arbeider kontinuerlig for å forbedre effektiv bruk av ressurser i produksjonsprosessen og verdikjeden.

Energiprisene øker stadig, noe som fører til høyere kostnader, både økonomisk og miljømessig. Rapporteringen omfatter energiforbruk med tanke på direkte og indirekte energi samt fornybar og ikke-fornybar energi. Gruppen har forpliktet seg til å bygge energi- og ressurseffektive bygninger og enkelte virksomheter har installert solcellepanel. Les mer om Atlas Copcos miljøvennlige bygninger*.

Gruppen anerkjenner at det ikke bare er risikoer, men også muligheter knyttet til energiforbruk og har dermed som mål å øke kundenes energieffektivitet med 20 % innen 2020 ved å øke energieffektiviteten i viktige produktkategorier.

Materialer som brukes i produksjonen og innpakking av ferdigstilte produkter eller deler, spores og rapporteres. Stål utgjør over 90 % av råmaterialet brukt i produksjon når det gjelder vekt, dette gjenvinnes i stor grad. Bruken av gjenvunnet stål som råmateriale gir en mulighet til å redusere både driftskostnader og miljøpåvirkninger. Når det gjelder andre materialer, har Atlas Copco lister over stoffer som skaper bekymring, for å sikre at bare godkjente stoffer brukes under produksjon og i forsyningskjeden.

Vannforbruket er betraktelig mindre enn for enkelte av gruppens bransjefeller. Dette har sammenheng med at Atlas Copcos forretningsmodell ikke omfatter produksjon av stål. Dermed er målet å holde vannforbruket ved gjeldende nivå. Atlas Copco har kartlagt og undersøkt steder der driften overlapper med områder med lite vannressurser ved hjelp av verktøyet World Business Council for Sustainable Development's Water Risk. Mens gruppen legger vekt på vannrisikoer og arbeider med problemer tilknyttet vann, utgjør dette også omfattende muligheter. Mange av kundene arbeider innen vannintensive bransjer, for eksempel tekstilindustri eller gruvedrift, og kan dra nytte av nyskapende produkter som bruker mindre vann.