Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

Gruppen / Bærekraft / Miljø / Utslipp og avfall

Utslipp og avfall

Atlas Copco anerkjenner at klimaendringer og klimautslipp er alvorlige miljømessige bekymringer.

Målet er å redusere karbondioksidutslipp fra energien som brukes i driften og transport av varer med 20 % innen 2020 i forhold til kostnaden for salg. Mange større produksjonsenheter har investert i fornybare energikilder, noe som har resultert i et redusert karbondioksidutslipp.

Atlas Copcos energieffektive produkter* utvikles og forbedres kontinuerlig for å redusere utslipp. En kompressor med frekvensstyring kan for eksempel redusere en kundes energiforbruk og tilknyttet karbondioksidutslipp med opptil 35 %, noe som skåner miljøet og reduserer energikostnader. Utleievirksomheten arbeider kontinuerlig med å bytte ut maskinparken med utstyr som er mer miljøvennlig, for å redusere klimainnvikningen. Atlas Copco bruker kjølemedier i enkelte produkter og prosesser. Alle kjølemedier som brukes i produktene, har imidlertid en skadeeffekt på ozonlaget som er lik null.

Transport av varer kjøpes av tredjeparter. De oppfordres til å bruke miljøvennlig transport og til å oppgi data om karbondioksidutslipp.

Målet er å unngå unødvendig avfall og at alt avfall skal gjenbrukes eller gjenvinnes. Atlas Copco sporer ulike kategorier av avfall fra produksjonsprosessen, inkludert regulert eller farlig avfall. Metallskrap utgjør størstedelen av avfallet og praktisk talt alt dette skrapet gjenbrukes eller gjenvinnes.