Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

I Norge / Service / Stasjonære kompressorer / Serviceprodukter / Ansatte i serviceadministrasjon og teknikere i Atlas Copco Kompressorteknikk AS

Serviceprodukter / Ansatte i serviceadministrasjon og teknikere i Atlas Copco Kompressorteknikk AS

Atlas Copco service er de beste til å vedlikeholde ditt trykkluftanlegg.
Vi har serviceteknikere fordelt over hele landet, samt servicepartnere i visse distrikter

Service
Atlas Copco stiller knowhow, ekspertise, og fagutdannede medarbeidere til rådighet, hvilket gir en sikkerhet for kontinuitet og effektivitet i produksjonen. La oss diskutere de behov du har for å finne opptimalt serviceprodukt for deg.
 • Kontrakt type 1,  Årlig besøk. 
  Om man ikke ønsker å binde seg til et fast vedlikeholdsprogram, kan vi i vårt system planlegge f.eks. ett besøk pr. år. Vi tar da kontakt på forhånd og diskuterer hva slags vedlikehold som skal utføres.
 • Kontrakt type 2,  Forebyggende vedlikehold.
  Et spesifisert vedlikeholdsprogram til fast årlig pris inklusive reservedeler, arbeids- og reiseomkostninger.
 • Kontrakt type 3,  Forebyggende vedlikehold og akutte reparasjoner. 
  Omfatter det løpende vedlikeholdet og eventuelle uforutsette reparasjoner  og overhalinger som kommer i avtaleperioden. Dette er bransjens beste  forsikring for høy tilgjengelighet med garanterte driftskostnader.
 • Andre produkter. 
  Vedlikeholdsbesøk, overhalinger etc. kan tilbys til fast forhåndsavtalt pris eller etter regning. Byttekomponenter, Trykkluftkvalitetsmålinger.
  Ditt trykkluftanlegg er ditt ansvar og Atlas Copco vil bistå!                
Forskrifter om internkontroll / Forskrift nr.192 
Indexregulering:
Beskrivelse av indexregulering brukt som grunnlag for våre fakturaer: 
40% av prisen er en følge av materialkostnadene og knyttes opp mot:
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands1 SSB (2000 = 100).
Link til SSB's sider for utregning av materialkostnader
60% av prisen er en følge av arbeidsomkostningene og knyttes opp mot:
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og samferdsel. (2000 = 100) fra SSB 
Link til SSB's sider for utregning av arbeidsomkostninger