Informasjonskapsler hjelper oss med å levere tjenester. Ved å bruke denne siden godtar du bruken av informasjonskapsler. Vi lagrer ikke personlige opplysninger. Les mer.

I Norge / Atlas Copco i Norge / Boliden Odda

Boliden Odda

2008-06-12

Ved installering av Air Connect fra Atlas Copco Kompressorteknikk hadde vi som målsetting å redusere det årlige kraftforbruket vårt med 466.000 kilowattimer, forteller Trond Thiis ved Boliden i Odda. Resultatet ble et helt annet.....

Boliden Odda
Boliden Odda AS ble etablert i 1924 av et belgisk selskap som hadde råvarer til fremstilling av sink. Det var disponibel energi hos AS Tyssefaldene som var utslagsgivende for at fabrikken ble plassert på Eitrheimsneset like utenfor Odda sentrum. Fra 1929 ble derfor gårdsdrift og fruktproduksjon på neset erstattet av elektrolytisk sinkproduksjon.
Sink er et metallisk grunnstoff som finnes i naturen i ulike bergarter. I utgangspunktet hentes det ut malm med 1 – 10% sink fra gruver, men ved flotasjon (utskillingsmetode for malmer der en utvinner findelt malm i vann), produseres et sink-konsentrat med opptil 60% sink. Denne råvaren er det Boliden Odda benytter i sin produksjon. I tillegg til konsentratet inngår en rekke andre komponenter i mindre mengder. 
Ferdig materiale støpes ut som rent metall med en renhet på 99,995%, eller som legeringer med kobber, aluminium, magnesium eller bly. Produktene støpes ut i forskjellige former og størrelser varierende fra 25 – 2 500 kg, alt etter kundens behov.
Sink har en betydelig og allsidig anvendelse som legeringsmetall i messing, men hovedtyngden av sink blir i dag brukt som korrosjonsbeskytter av stål. Ellers finnes sinkforbindelser i kosmetikk, legemidler, plantevernmidler, gulvbelegg, bildekk, glass, keramikk etc. – og også i den norske 10-kronen. Rene metallprodukter brukes helst i korrusjonsutsatte miljøer som f.eks. i form av bildeler, som kjøkkenbenker og bøtter.
Man ser for seg et økende bruk i Norge de neste årene. Dette skyldes at de mange titalls tusen nedgravde oljetankene som ikke er korrosjonsbeskyttet, kan føre til omfattende miljøødeleggelser ved gjennomrusting. Disse tankene må korrosjonsbeskyttes, og i den prosessen vil mest sannsynlig sink bli benyttet.
Pr. i dag produserer Boliden Odda som er en av verdens mest kostnadseffektive sinkprodusenter, 160 000 tonn sink og 29 000 tonn aluminiumflorid pr. år. I tillegg produseres det svovelsyre. Ca 90 % av produktene blir eksportert.
Boliden Odda har en unik beliggenhet i Sørfjorden, i hjertet av Norges ville natur. Bedriften har en egen isfri havn, noe som gjør at de året gjennom kan motta råmaterialer og frakte raffinert sink ut Vågen og Sørfjorden
Produksjon av metaller genererer gjerne forurensning. Boliden satt allerede på 70-tallet ”miljø” som et eget punkt på dagsordenen. I årene siden har de jobbet målbevist for å redusere utslipp og renske opp i avfallsdeponier, og i –84 startet de et oppryddings- og tildekkingsarbeid som gjør at fjorden i dag er på god vei til å bli ren. I et hvert prosjekt som blir påbegynt i dag, er HMS et sentralt punkt.
På midten av 80-tallet ble det tatt i bruk fjellhaller til deponering av avfall. Pr. i dag har Boliden 14 enorme fjellhaller i nærheten av smelteverket i størrelsesorden 75 000 m3 – 220 000 m3. Der er det Jarosittholdige slammet deponert på en slik måte at miljøet ikke forurenses.
Ingen produksjon uten trykkluft
Boliden kjøpte sin første oljefrie skruekompressor med tilhørende MD-tørke fra Atlas Copco allerede i 1984. Siden den gang er ytterligere 8 kompressorer innstallert i bedriften. 
I 2004 startet de arbeidet med å energioptimalisere trykkluftproduksjonen i bedriften og trodde i utgangspunktet at de måtte investere i enda en kompressor. Pga datidens eierskap tittet de mot en konkurrent av oss, men siden de allerede hadde en forebyggende vedlikholdskontrakt med Atlas Copco, ønsket de å se hva vi kunne tilby.
Atlas Copco tilbød å gjøre en analyse (AirScan) som ville gi svar på hvor mye luft som ble brukt, hvor den ble brukt og hvor det evnt var lekkasjer. Etter at analysen var utført, anbefalte Atlas Copco Boliden Odda å gå nøye gjennom alle avdelingers luftforbruk, å oppgradere kompressorene til MKIV (siste utgave av elektronisk signalbehandling), koble trykkluftanlegget til Atlas Copcos avanserte og høyt automatiserte internettbaserte overvåkningssystem AirConnectTM og redusere og senke trykkbåndet. 
Boliden Odda fulgte anbefalingene og har ikke angret på dette i etterkant. Fordi AirConnectTM med tilhørende måleutstyr  gir data om trykk, temperatur, duggpunkt og vibrasjoner, økes effektiviteten av trykkluftsystemet samtidig som vedlikeholdskostnadene reduseres og produksjonstap unngås. Kompressorrommet blir en del av bedriftens intranett eller internettløsning, noe som gjør at Atlas Copcos serviceteknikere sammen med bedriftens ansvarlige kan fjern-overvåke systemet og forutsi problemer. Dermed kan man treffe forebyggende eller korrigerende tiltak før ting utvikler seg til et problem. 
Systemet logger alle hendelser og gir både økonomiske rapporter og rapporter som forteller om anleggets ytelsesgrad. Alle dataene overføres hvert minutt til en server i Belgia og blir lagret der i ett år.
Etter at Atlas Copco AirConnectTM ble tatt i bruk hos Boliden Odda, har kraftforbruket blitt redusert betraktelig. Estimatet for 2006 sier at reduksjonen ikke blir på 466.000 kilowattimer, men på hele 1.200.000!!! Ikke nok med det, i tillegg har bedriften stengt 3 ned av kompressorene sine. ”Boliden Odda er imponert over den store velviljen fra Atlas Copco i denne sammenheng. De tre kompressorene ble tatt ut av vedlikeholdskontrakten med en gang de var preservert og medførte dermed også reduserte vedlikeholdskostnader fra dag 1. Det er klart at alle forbedringene ikke bare skyldes nytt overvåkningssystem og styringer på kompressorene. Gjennom samarbeidet har vi fått økt fokus på hva vi bruker trykkluft til og hvor stor betydning lekkasjer eller ”døde grener” i distribusjonsnettet har. Dermed har vi truffet mange tiltak som har ført til redusert luftforbruk, reduserte strømutgifter og reduserte vedlikeholdsutgifter. Og ikke minst; et flott samarbeid med vår partner, Atlas Copco Kompressorteknikk.”  
Som Trond Thiis hos Boliden Odda sier: ”Er det en suksess, eller?”